niçin

nezle

Arapça nzl kökünden gelen nuzla(t) نزلة z "halsizlik, hastalık, inme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nazala نزل z "indi" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

nısıf

Arapça nṣf kökünden gelen niṣf نصف z "yarı, yarım" sözcüğünden alıntıdır.

nice

Eski Türkçe neçe "ne kadar" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ne sözcüğünden Eski Türkçe +çA2 ekiyle türetilmiştir.

nicelik

Türkiye Türkçesi nice sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lIk ekiyle türetilmiştir.

nick

İngilizce nick sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce nickname "takma ad, lakap" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük İngilizce eke-name "ikinci ad, ek isim, takma ad, lakap" sözcüğünden evrilmiştir. İngilizce sözcük İngilizce eke "de, dahi (edat), ek, ilave (ad)" ve İngilizce name "isim" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *namn biçiminden evrilmiştir. )

niçin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Kıpçakça: [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
Taŋrı yéme dedügin niçün yedüŋ

Daha fazla bilgi için ne1, için maddelerine bakınız.


23.09.2017
nida

Arapça ndy kökünden gelen nidāˀ ندَى z "ses, bağırış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nadā ندا z "seslendi, bağırdı" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

nifak

Arapça nfḳ kökünden gelen nifāḳ نِفَاق z "1. İslam cemaati içinde ikilik çıkarma, 2. genelde bölücülük, hizipçilik" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça nafaḳa نَفَقَ z "çıktı, çıkardı" fiili ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Aramice/Süryanice npḳ kökünden gelen nəphaḳ נְפַק z "1. çıkma, 2. insan vücudunda çıkan ur veya tümör, dışkı" sözcüğünden alıntıdır.

nigâr

Farsça nigār نگار z "görüntü, resim, idol, put" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça nigāştan, nigār- نگاشتن, نگار z "resmetmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *ni-kāra- "işlemek, zaptetmek" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Avesta (Zend) dilinde kərəta-, kār- "yapmak, etmek" fiilinden ni+ önekiyle türetilmiştir.

nigehban

Farsça nigahbān نگهبان z "bakıcı, gözetici, bekçi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça nikāh veya nigah "bakma, bakış" ve Farsça bān sözcüklerinin bileşiğidir.

nihai

Arapça nhw kökünden gelen nihāˀ نهاء z "son, uç, bir şeyin sonu" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen nihāya(t) نهاية z sözcüğü ile eş kökenlidir.