nicelik

nezih

Ar nazīh نزه/نزيه z [#nzh faˁīl sf.] arınmış, günahtan ve kirden uzak duran Ar naziha نزه zarındı

nezir

Ar naḏr نَذْر z [#nḏr faˁl msd.] adama, adak Ar naḏara نَذَرَ zadadı (özellikle Allah'a)

nezle

Ar nuzla(t) نزلة z [#nzl fuˁla(t) mr.] halsizlik, hastalık, inme Ar nazala نزل zindi

nısıf

Ar niṣf نصف z [#nṣf fiˁl ] yarı, yarım

nice

<< ETü neçe ne kadar ETü ne +çA2

nicelik

TTü: "çokluk, miktar" [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
ömrimüŋ niceligin çün bilesüŋ / sen katımda dünki bir ṭıfl olasuŋ TTü: [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
çünki ˁilmi artuğ oldı her nesnenüŋ niteliğin ve niceliğin bildi YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
nicelik = Mikdar, kemiyet

TTü nice +lIk

 nice

Not: TTü marjinal bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde yazı diline eklenmiştir.

Benzer sözcükler: niceliksel


19.08.2015
nick

İng nick [abb.] İng nickname takma ad, lakap << İng eke-name ikinci ad, ek isim, a.a. § İng eke de, dahi (edat), ek, ilave (ad) İng name isim (<< Ger *namn a.a. )

niçin
nida

Ar nidāˀ ندَى z [#ndy fiˁāl msd.] ses, bağırış Ar nadā ندا zseslendi, bağırdı

nifak

Ar nifāḳ نِفَاق z [#nfḳ fiˁāl msd.] 1. İslam cemaati içinde ikilik çıkarma, 2. genelde bölücülük, hizipçilik (≈ Ar nafaḳa نَفَقَ zçıktı, çıkardı ) Aram nəphaḳ נְפַק z [#npḳ] 1. çıkma, 2. insan vücudunda çıkan ur veya tümör, dışkı

nigâr

Fa nigār نگار zgörüntü, resim, idol, put Fa nigāştan, nigār- نگاشتن, نگار zresmetmek ≈ Ave *ni-kāra- işlemek, zaptetmek Ave ni+ kərəta-, kār- yapmak, etmek