ninja

nilüfer

Farsça nīlufar veya nīlūpal veya līlūpal نيلفر/نيلوپل/ليلوپل z "bir tür çiçek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen nilōpal sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Sanskritçe nīlotpala नीलोत्पल z "mavi lotus çiçeği, nymphaea cyanea" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe nīla "mavi" ve Sanskritçe utpala उत्पल z "lotus çiçeği" sözcüklerinin bileşiğidir.

nim

Farsça nīm نيم z "yarım" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen naēma- sözcüğü ile eş kökenlidir.

nimbus

Latince nimbus "hale" sözcüğünden alıntıdır.

nimet

Arapça nˁm kökünden gelen niˁma(t) نعمة z "ihsan, bereket, hoşnutluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naˁama نعم z "mutlu oldu, hoşnut idi, zevk ve refahla yaşadı" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice nāˁem נָעֵם z "hoşnutluk, uyum, ses uyumu" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

nine

ne-ne çocuk sözünden türetilmiştir.

ninja
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ekşi Sözlük, 2001]
ninja: 5-6 yaşlarındaki her çocuğun olmak istediği şey. ayrıca yine aynı yaş grubu tarafından bir sürü efsane ve rivayetlerle anılan tanrısal varlık.

Köken

Japonca ninja 忍者 z "ajan, kimliğini gizleyen savaşçı" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Japonca nin "gizlilik" ve Japonca ja "kişi" sözcüklerinin bileşiğidir.

Ek açıklama

1990'da çıkan Teenage Mutant Ninja Turtles adlı film sayesinde dünya çapında popülerlik kazandı.


06.01.2016
ninni

"şarkı, terennüm" çocuk dilinden türetilmiştir.

nipel

İngilizce nipple "1. meme ucu, 2. bir su tesisatı birimi" sözcüğünden alıntıdır.

nirengi

Farsça nīrangī "sihirbazlık, şaşırtıcı el becerisi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça nīrang نيرنگ z "1. hile, sihir, tılsım, 2. plan, tasarım, bir resmin boyanmadan önceki taslağı" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça nīrang "sihir, tılsım" sözcüğünden evrilmiştir.

nirvana

Sanskritçe nirvāna निर्वाण z "1. sönme, 2. Budist inançta enkarnasyon döngüsünün sona ermesi, sonsuz huzur" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe nis-, nir- "dışarı, öte, kapanma yönünde hareket bildiren edat" ve Sanskritçe vāti "esmek, üflemek" sözcüklerinin bileşiğidir.

nisa

Arapça nsw kökünden gelen nisāˀ نساء z "kadın cinsi, kadınlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Ans kökünden gelen ins إنس z "insanoğlu, insanlar" sözcüğü ile eş kökenlidir.