nipel

nimbus

Latince nimbus "hale" sözcüğünden alıntıdır.

nimet

Arapça nˁm kökünden gelen niˁma(t) نعمة z "ihsan, bereket, hoşnutluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naˁama نعم z "mutlu oldu, hoşnut idi, zevk ve refahla yaşadı" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice nāˁem נָעֵם z "hoşnutluk, uyum, ses uyumu" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

nine

ne-ne çocuk sözünden türetilmiştir.

ninja

Japonca ninja 忍者 z "ajan, kimliğini gizleyen savaşçı" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Japonca nin "gizlilik" ve Japonca ja "kişi" sözcüklerinin bileşiğidir.

ninni

"şarkı, terennüm" çocuk dilinden türetilmiştir.

nipel
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meydan-Larousse, 1969]

Köken

İngilizce nipple "1. meme ucu, 2. bir su tesisatı birimi" sözcüğünden alıntıdır.


01.01.2011 den önce
nirengi

Farsça nīrangī "sihirbazlık, şaşırtıcı el becerisi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça nīrang نيرنگ z "1. hile, sihir, tılsım, 2. plan, tasarım, bir resmin boyanmadan önceki taslağı" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça nīrang "sihir, tılsım" sözcüğünden evrilmiştir.

nirvana

Sanskritçe nirvāna निर्वाण z "1. sönme, 2. Budist inançta enkarnasyon döngüsünün sona ermesi, sonsuz huzur" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe nis-, nir- "dışarı, öte, kapanma yönünde hareket bildiren edat" ve Sanskritçe vāti "esmek, üflemek" sözcüklerinin bileşiğidir.

nisa

Arapça nsw kökünden gelen nisāˀ نساء z "kadın cinsi, kadınlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Ans kökünden gelen ins إنس z "insanoğlu, insanlar" sözcüğü ile eş kökenlidir.

nisan

Arapça nīsān نيسان z "Rumi takvimin ikinci ayı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice nisān נסן z "Arami/Süryani takviminin birinci ayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça nisannu "1. yılın ilk ayı, 2. taze mahsul, turfanda" sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Sumerce aynı anlama gelen nisag sözcüğünden alıntıdır.

nisap

Arapça nṣb kökünden gelen niṣāb نصاب z "asıl, kök, kendisine oranla pay alınan ana miktar, payda" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṣaba نصب z "tayin etti" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.