nirengi

nimet

Ar niˁma(t) نعمة z [#nˁm fiˁla(t) mr.] ihsan, bereket, hoşnutluk Ar naˁama نعم zmutlu oldu, hoşnut idi, zevk ve refahla yaşadı (≈ Aram nāˁem נָעֵם zhoşnutluk, uyum, ses uyumu )

nine

çoc ne-ne

ninja

Jap ninja 忍者 zajan, kimliğini gizleyen savaşçı § Jap nin gizlilik Jap ja kişi

ninni

çoc şarkı, terennüm

nipel

İng nipple 1. meme ucu, 2. bir su tesisatı birimi

nirengi

nireng "sihir" [ Ömer b. Mezîd, Mecmuatü'n-nezâir, 1437]
Ol reng ü būy-i nīreng ile būḳalemūn-sıfat [o sihirli ve bukalemun sıfatlı renk ve koku] düzdi YO: "... üçgenlere bölerek harita yapma" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
nīreng: (...) Fenn-i tahtitte [kadastroculukta] arazi resmetme nirengi noktası "haritacılıkta üçgeninin referans alınan tepe noktası" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Galata Kulesi gibi İstanbul güzelliğinin nirengi [referans] noktalarından birini teşkil eden

Fa nīrangī sihirbazlık, şaşırtıcı el becerisi Fa nīrang نيرنگ z1. hile, sihir, tılsım, 2. plan, tasarım, bir resmin boyanmadan önceki taslağı << OFa nīrang sihir, tılsım

Not: "Sihir, mesleki hile" anlamında iken 19. yy başlarında Avrupa'dan aktarılan "üçgenleme yoluyla harita çıkarma" tekniği bu isimle anılmış, "üçgenin dayanak noktası" olan nirengi noktası 20. yy'da genelleşerek "referans" anlamını kazanmıştır.

Benzer sözcükler: nirengileme


11.12.2015
nirvana

Sans nirvāna निर्वाण z1. sönme, 2. Budist inançta enkarnasyon döngüsünün sona ermesi, sonsuz huzur § Sans nis-, nir- dışarı, öte, kapanma yönünde hareket bildiren edat Sans vāti esmek, üflemek

nisa

Ar nisāˀ نساء z [#nsw fem. çoğ.] kadın cinsi, kadınlar ≈ Ar ins إنس z [#Ans] insanoğlu, insanlar

nisan

Ar nīsān نيسان zRumi takvimin ikinci ayı Aram nisān נסן zArami/Süryani takviminin birinci ayı Akad nisannu 1. yılın ilk ayı, 2. taze mahsul, turfanda Sumer nisag a.a.

nisap

Ar niṣāb نصاب z [#nṣb fiˁāl msd.] asıl, kök, kendisine oranla pay alınan ana miktar, payda Ar naṣaba نصب ztayin etti

nispet

Ar nisba(t) نِسبة z [#nsb fiˁla(t) msd.] ilgili olma, uyma, orantılı olma; ilgi, ilişki, orantı Ar nasaba نَسَبَ zilgili ve ilişkili idi, uydu, uyumlu idi