nisan

ninni

"şarkı, terennüm" çocuk dilinden türetilmiştir.

nipel

İngilizce nipple "1. meme ucu, 2. bir su tesisatı birimi" sözcüğünden alıntıdır.

nirengi

Farsça nīrangī "sihirbazlık, şaşırtıcı el becerisi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça nīrang نيرنگ z "1. hile, sihir, tılsım, 2. plan, tasarım, bir resmin boyanmadan önceki taslağı" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça nīrang "sihir, tılsım" sözcüğünden evrilmiştir.

nirvana

Sanskritçe nirvāna निर्वाण z "1. sönme, 2. Budist inançta enkarnasyon döngüsünün sona ermesi, sonsuz huzur" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe nis-, nir- "dışarı, öte, kapanma yönünde hareket bildiren edat" ve Sanskritçe vāti "esmek, üflemek" sözcüklerinin bileşiğidir.

nisa

Arapça nsw kökünden gelen nisāˀ نساء z "kadın cinsi, kadınlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Ans kökünden gelen ins إنس z "insanoğlu, insanlar" sözcüğü ile eş kökenlidir.

nisan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
çünki gökden indi nīsān ḳaṭresi [ne zaman ki gökten indi Nisan damlası]

Köken

Arapça nīsān نيسان z "Rumi takvimin ikinci ayı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice nisān נסן z "Arami/Süryani takviminin birinci ayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça nisannu "1. yılın ilk ayı, 2. taze mahsul, turfanda" sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Sumerce aynı anlama gelen nisag sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Ay adı olarak Ur III dönem Sumerce ve Eski Babil dönemi kaynaklarından itibaren sıklıkla kaydedilmiştir. ▪ Chicago Assyrian Dictionary sf. 11.II 265-266. Süryaniceden Arapçaya alınan ay adlarından biridir.


23.07.2015
nisap

Arapça nṣb kökünden gelen niṣāb نصاب z "asıl, kök, kendisine oranla pay alınan ana miktar, payda" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṣaba نصب z "tayin etti" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

nispet

Arapça nsb kökünden gelen nisba(t) نِسبة z "ilgili olma, uyma, orantılı olma; ilgi, ilişki, orantı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nasaba نَسَبَ z "ilgili ve ilişkili idi, uydu, uyumlu idi" fiilinin fiˁla(t) vezninde masdarıdır.

nistagmus

Yeni Latince nystagmus "göz seğirmesi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca nystagmós νυσταγμός z "uyuklama, uyur gibi olma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca nystázō νυστάζω z "uyuklamak, uykulu olmak" fiilinden türetilmiştir.

nisvan

Arapça nsw kökünden gelen niswān نسوان z "kadınlar (çoğul), kadınlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nisāˀ نساء z "kadın zümresi (kolektif)" sözcüğünün fiˁlān vezninde çoğuludur.

nisyan

Arapça nsy kökünden gelen nisyān نسيان z "unutma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nasiya نسى z "unuttu" fiilinin fiˁlān vezninde masdarıdır.