nitelik

nişadır

Fa nūşādur/nawşādur نوشادر zamonyum klorür tozu << OFa anoşādur a.a. § OFa anoş 1. ölümsüz, 2. ölümsüzlük içkisi, iksir, nektar (Ave anaoşa ölümsüz ) OFa ādur ateş

nişan

Fa/OFa nişān نشان ziz, işaret, alamet, simge

nişane

Fa nişāne نِشانه zişaret eden şey, belirti, hedef tahtası << OFa nişānag

nişasta

Fa nişāste نشاسته z [pp.] çökelti?, nişasta <? Fa nişastan, nişīn- نشستن, نشين zoturmak +a ≈ Ave nişidaiti a.a. ≈ Sans nişīdati a.a.

nite

<< ETü neteg ne kadar, ne gibi, nasıl § ETü ne ETü teg kadar, gibi

nitelik

ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
neteglikke yetmez χalayıḳ ögi [nasıl olduğuna yaratılmışların aklı yetmez] TTü: [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
çünki ˁilmi artuğ oldı her nesnenüŋ niteliğin ve niceliğin bildi YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
nitelik = Keyfiyet, hasiyet, vasf = Qualité

<< ETü neteglik nasıllık

 nite

Not: ETü ve erken TTü bazı metinlerde keşfedilen sözcük, Dil Devrimi döneminde yazı diline ithal edilmiştir.

Benzer sözcükler: nitelikli, niteliksel


19.08.2015
nitr(o)+

Fr/İng nitro+ [bileşik adlarda] azot EYun nítron νίτρον zsodyum karbonat (soda) veya potasyum nitrat (güherçile) ≈ Aram nitrā נתרא za.a. Mıs ntrj a.a.

nitrogliserin

Fr nitroglycérine bir tür patlayıcı madde İng nitroglycerin a.a. (İlk kullanım: 1857 İng.)

nitrojen

Fr nitrogène azot

nivo

Fr niveau su terazisi, seviye << EFr livel/liveau a.a. << OLat libellus a.a.

niyabet

Ar niˀāba(t) نىٔابة z [#nwb fiˁāla(t) msd.] nöbet, birinin yerine görev üstlenme Ar nāba ناب znöbet tuttu, (birinin yerine) bekledi