niyobyum

nivo

Fransızca niveau "su terazisi, seviye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen livel veya liveau sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen libellus sözcüğünden evrilmiştir.

niyabet

Arapça nwb kökünden gelen niˀāba(t) نىٔابة z "nöbet, birinin yerine görev üstlenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nāba ناب z "nöbet tuttu, (birinin yerine) bekledi" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

niyaz

Farsça niyāz نياز z "gerek, gereksinim, eksiklik, sıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde ni-az "aşağı-itme, bastırma, sıkma" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde az- "itmek, sürmek, gütmek" fiilinden ni+ önekiyle türetilmiştir.

niye
niyet

Arapça nwy kökünden gelen niyya(t) نيّة z "plan, tasarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nawā نَوَا z "niyet etti, tasarladı" fiilinin fiˁla(t) vezninde masdarıdır.

niyobyum
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Niobium [Fr.]: niyobyom denilen cism-i basit.

Köken

Yeni Latince niobium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1864 Heinrich Rose, Alm. kimyacı.) Latince sözcük Niobē "Yunan mitolojisinde Tantalus'un kızı" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.

Ek açıklama

Kimyasal özellikleri tantal elementine benzediği için.


29.09.2017
niza

Arapça nzˁ kökünden gelen nizāˁ نزاع z "kavga, çekişme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nazaˁa نزع z "yırttı, kopardı, söktü, soydu" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

nizam

Arapça nẓm kökünden gelen niẓām نظام z "düzen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓama نَظَمَ z "düzdü, dizdi" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

nobran

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

nodul

Yunanca mutúli μουτούλι z "hayvan dürtmek için kullanılan ucu çivili değnek veya değneğin ucundaki çivi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca mytē μύτη z "burun" sözcüğünden türetilmiştir.

nodül

Fransızca nodule "düğümcük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen nodulus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince nodus "düğüm, bağ" sözcüğünün küçültme halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nōd-o- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(g)ned- "bağlamak, düğümlemek" kökünden türetilmiştir.