nobran

niye
niyet

Arapça nwy kökünden gelen niyya(t) نيّة z "plan, tasarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nawā نَوَا z "niyet etti, tasarladı" fiilinin fiˁla(t) vezninde masdarıdır.

niyobyum

Yeni Latince niobium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1864 Heinrich Rose, Alm. kimyacı.) Latince sözcük Niobē "Yunan mitolojisinde Tantalus'un kızı" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.

niza

Arapça nzˁ kökünden gelen nizāˁ نزاع z "kavga, çekişme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nazaˁa نزع z "yırttı, kopardı, söktü, soydu" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

nizam

Arapça nẓm kökünden gelen niẓām نظام z "düzen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓama نَظَمَ z "düzdü, dizdi" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

nobran
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
nobrān: Müteazzım, anūd, nemrūd.

Köken

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.


30.09.2014
nodul

Yunanca mutúli μουτούλι z "hayvan dürtmek için kullanılan ucu çivili değnek veya değneğin ucundaki çivi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca mytē μύτη z "burun" sözcüğünden türetilmiştir.

nodül

Fransızca nodule "düğümcük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen nodulus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince nodus "düğüm, bağ" sözcüğünün küçültme halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nōd-o- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(g)ned- "bağlamak, düğümlemek" kökünden türetilmiştir.

noel

Fransızca noël "İsa'nın doğum günü, milat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince natalis (dies) "doğum günü" deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince nasci, nat- "doğmak" fiilinden +al° ekiyle türetilmiştir.

nohut

Farsça aynı anlama gelen nuχūd نخود z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen naχōd sözcüğünden evrilmiştir.

noksan

Arapça nḳṣ kökünden gelen nuḳṣān نُقْصَان z "eksik oluş, eksiklik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳaṣa نَقَصَ z "eksildi, eksik idi" fiilinin fuˁlān vezninde masdarıdır.