nodul

niyet

Ar niyya(t) نيّة z [#nwy fiˁla(t) msd.] plan, tasarı Ar nawā نَوَا zniyet etti, tasarladı

niyobyum

YLat niobium bir element (İlk kullanım: 1864 Heinrich Rose, Alm. kimyacı.) öz Niobē Yunan mitolojisinde Tantalus'un kızı +ium

niza

Ar nizāˁ نزاع z [#nzˁ fiˁāl msd.] kavga, çekişme Ar nazaˁa نزع zyırttı, kopardı, söktü, soydu

nizam

Ar niẓām نظام z [#nẓm fiˁāl msd.] düzen Ar naẓama نَظَمَ zdüzdü, dizdi

nobran

?

nodul

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
cāmuslara boyunduruk geçirüp çifte çifte sabana ve pulluğa koşup ellerinde nodul ve ügendire ve digren ve kerepe ve raga misillu āletlerle [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
nodul (Bolu, Cenubi Anadolu, Teke), mudul (Çankırı, Denizli, Burdur): öğendire ucundaki çivi.

Yun mutúli μουτούλι zhayvan dürtmek için kullanılan ucu çivili değnek veya değneğin ucundaki çivi Yun mytē μύτη zburun

Not: Eren sf. 300, Symeonidis ve Tzitzilis'e atfen bu açıklamayı verir. Yunanca sözcük yazılı kaynaklarda bulunamadı.


02.03.2015
nodül

Fr nodule düğümcük Lat nodulus [küç.] a.a. Lat nodus düğüm, bağ +ul° << HAvr *nōd-o- HAvr *(g)ned- bağlamak, düğümlemek

noel

Fr noël İsa'nın doğum günü, milat << Lat natalis (dies) doğum günü Lat nasci, nat- doğmak +al°

nohut

Fa nuχūd نخود za.a. << OFa naχōd a.a.

noksan

Ar nuḳṣān نُقْصَان z [#nḳṣ fuˁlān msd.] eksik oluş, eksiklik Ar naḳaṣa نَقَصَ zeksildi, eksik idi

nokta

Ar nuḳṭa(t) نقطة z [#nḳṭ fuˁla(t) mr.] nokta, özellikle Arap yazısında kullanılan noktalama işaretleri Aram nəḳūdtā נקודתא z [#nḳd] nokta, özellikle Arami yazısında kullanılan noktalama işaretleri Aram nāḳad נקד zdelmek, noktalamak, gagalamak