nokta

nodul

Yunanca mutúli μουτούλι z "hayvan dürtmek için kullanılan ucu çivili değnek veya değneğin ucundaki çivi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca mytē μύτη z "burun" sözcüğünden türetilmiştir.

nodül

Fransızca nodule "düğümcük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen nodulus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince nodus "düğüm, bağ" sözcüğünün küçültme halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nōd-o- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(g)ned- "bağlamak, düğümlemek" kökünden türetilmiştir.

noel

Fransızca noël "İsa'nın doğum günü, milat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince natalis (dies) "doğum günü" deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince nasci, nat- "doğmak" fiilinden +al° ekiyle türetilmiştir.

nohut

Farsça aynı anlama gelen nuχūd نخود z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen naχōd sözcüğünden evrilmiştir.

noksan

Arapça nḳṣ kökünden gelen nuḳṣān نُقْصَان z "eksik oluş, eksiklik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳaṣa نَقَصَ z "eksildi, eksik idi" fiilinin fuˁlān vezninde masdarıdır.

nokta
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
punctus - Fa & Tr: nokta

Köken

Arapça nḳṭ kökünden gelen nuḳṭa(t) نقطة z "nokta, özellikle Arap yazısında kullanılan noktalama işaretleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice nḳd kökünden gelen nəḳūdtā נקודתא z "nokta, özellikle Arami yazısında kullanılan noktalama işaretleri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice nāḳad נקד z "delmek, noktalamak, gagalamak" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için nakit maddesine bakınız.

Ek açıklama

#nḳd "çentme, gagalama" fiili Arapça ve diğer Sami dillerinde ortaktır. Final /t/ sesi Aramice dişil ekinden alınmıştır.

Benzer sözcükler

nokta atışı, nokta-i nazar, noktalamak, noktalama, noktalı virgül, noktasal, polis noktası


09.09.2015
noktürn

Fransızca nocturne "gece müziği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince nocturnus "geceye ait" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince nox, noct- "gece" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nókʷts "gece" biçiminden evrilmiştir.

nom(o)+

Fransızca ve İngilizce nomo+ veya +nome "[bileşik adlarda] 1. düzen, yasa, 2. düzenleyen, yasayan" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca aynı anlama gelen nómos νόμος z sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca némō νέµω z "pay ve kısmet etmek, düzenlemek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nem- "belirlemek, tayin etmek, pay vermek" biçiminden evrilmiştir.

nomad

Fransızca nomade veya İngilizce nomad "göçebe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen nomás, nomad- sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca némō, nom- "davar sürmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nem- "belirlemek, tayin etmek, pay vermek" biçiminden evrilmiştir.

nomenklatür

Fransızca ve İngilizce nomenclature "1. bilimsel bir disiplinde adlandırma sistemi, 2. Sovyetler Birliği'nde Komünist Partinin devlet görevlerine atama sistemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince nomenclatura "adıyla çağırma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince nomenclator "yüksek bir görevlinin yanında durarak gelenlerin adını ilan eden hizmetkâr, teşrifatçı, çavuş" sözcüğü ile eş kökenlidir. Latince sözcük Latince nomen "ad" ve Latince calare "çağırmak, yüksek sesle ilan etmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

+nomi

Fransızca +nomie veya İngilizce +nomy "[bileşik adlarda] 1. düzen, yönetim, 2. yasama, kural koyma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca nomía νομία z "yasama" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca nómos νόμος z "yasa, töre" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir.