nominal

noktürn

Fransızca nocturne "gece müziği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince nocturnus "geceye ait" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince nox, noct- "gece" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nókʷts "gece" biçiminden evrilmiştir.

nom(o)+

Fransızca ve İngilizce nomo+ veya +nome "[bileşik adlarda] 1. düzen, yasa, 2. düzenleyen, yasayan" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca aynı anlama gelen nómos νόμος z sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca némō νέµω z "pay ve kısmet etmek, düzenlemek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nem- "belirlemek, tayin etmek, pay vermek" biçiminden evrilmiştir.

nomad

Fransızca nomade veya İngilizce nomad "göçebe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen nomás, nomad- sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca némō, nom- "davar sürmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nem- "belirlemek, tayin etmek, pay vermek" biçiminden evrilmiştir.

nomenklatür

Fransızca ve İngilizce nomenclature "1. bilimsel bir disiplinde adlandırma sistemi, 2. Sovyetler Birliği'nde Komünist Partinin devlet görevlerine atama sistemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince nomenclatura "adıyla çağırma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince nomenclator "yüksek bir görevlinin yanında durarak gelenlerin adını ilan eden hizmetkâr, teşrifatçı, çavuş" sözcüğü ile eş kökenlidir. Latince sözcük Latince nomen "ad" ve Latince calare "çağırmak, yüksek sesle ilan etmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

+nomi

Fransızca +nomie veya İngilizce +nomy "[bileşik adlarda] 1. düzen, yönetim, 2. yasama, kural koyma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca nomía νομία z "yasama" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca nómos νόμος z "yasa, töre" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir.

nominal
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1934]
nominal kıymetlerine nisbetle asıl hakiki değerinin birkaç defa yüksek olduğunu sadece(...)

Köken

Fransızca nominal "isim bakımından, itibari" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince nominalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince nomen, nomin- "isim" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁néh₃-mn̥ (*enṓ-mn̥) "isim" biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için nam maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

nominalist, nominalizm, nominatif

Bu maddeye gönderenler

denominasyon, nomenklatür


16.06.2015
nonoş

nono çocuk sözünden Türkiye Türkçesinde +oş ekiyle türetilmiştir.

noodle

İngilizce noodle "çorba şeklinde pişirilen erişte, şehriye" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca aynı anlama gelen Nudel sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

nordik

Fransızca nordique "kuzeyli, kuzeye ait" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca nord "kuzey" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *nor-tr "aşağıya veya kuzeye doğru" biçiminden alıntıdır. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁nŕ̥-t(e)ros (*enŕ̥-t(e)ros) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁ner- (*ener-) "aşağı, sol, kuzey" kökünden türetilmiştir. Bu kök Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁en (*en) "iç, aşağı" biçiminden türetilmiştir.

norm

Fransızca norme "kural, standart, ölçü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince norma "marangoz gönyesi" sözcüğünden evrilmiştir.

normal

Fransızca normale "kurala uygun, kurallı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince normalis "gönyeli, ölçüye uygun" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince norma "gönye" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.