odak

ocak

<< ETü oçak ateş yakılan yer << ETü *ōt-çak ETü ōt ateş +çAk

ocakbaşı
od

<< ETü ōt ateş

od(o)+

Fr/İng odo+/hodo+ [bileşik adlarda] yol EYun ʰodós ὁδός zyol << HAvr *sod-o- HAvr *sed-2 gitmek

oda

<< ETü otaġ ocak, konut, çadır ETü ota- ateş yanmak, duman tütmek +I(g) ETü ōt ateş +(g)A-

odak

YTü: "Fr focale karşılığı" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
odak: ... mihrak.

TTü od ateş +Ak

 od

Not: “Merceğin ateş yaktığı nokta” anlamında. Karş. Yeni Osmanlıca mihrak < Ar ḥarḳ "ateş".


10.12.2015
odeon

EYun oideîon ᾠδεῖον zkonser salonu, küçük tiyatro EYun oidḗ ᾠδή z [dev.] şarkı +ion EYun aeídeō αείδεω zşarkı söylemek, terennüm etmek << HAvr *əweid- söylemek

odi(o)+

Fr/İng audio+ [bileşik adlarda] işitme Lat audire işitmek << HAvr *au-dh-yo- duyu-verme, kulak koyma HAvr *au-4 duymak

odise

Fr odyssée uzun ve maceralı yolculuk EYun Odysséa οδυσσέα zHomeros'un bir destanı öz Odysseús Odysséa destanının kahramanı olan Ithaka kralı

odisyon

İng audition 1. dinleme, 2. iş için başvuran aktör veya müzisyeni deneme amaçlı dinleme Lat auditio dinleme, kulak verme Lat audire dinlemek +()tion

oditoryum

Fr auditorium küçük konser salonu Lat auditorium a.a. Lat audire dinlemek, işitmek +()torium