odun

odise

Fransızca odyssée "uzun ve maceralı yolculuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca Odysséa οδυσσέα z "Homeros'un bir destanı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Odysseús "Odysséa destanının kahramanı olan Ithaka kralı" özel adından türetilmiştir.

odisyon

İngilizce audition "1. dinleme, 2. iş için başvuran aktör veya müzisyeni deneme amaçlı dinleme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince auditio "dinleme, kulak verme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince audire "dinlemek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

oditoryum

Fransızca auditorium "küçük konser salonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen auditorium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince audire "dinlemek, işitmek" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir.

odometre

Fransızca odomètre veya İngilizce odometre "yol ölçer" sözcüğünden alıntıdır.

odont(o)+

Fransızca ve İngilizce odonto+ "[bileşik adlarda] diş" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca odoús, odont- ὀδούς, οδοντ- z "diş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₃dónts (*odónts) biçiminden evrilmiştir.

odun
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Uygurca Budist metinler, 1000 yılından önce]
kurıġ otuŋ Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
otuŋ, otuŋluk

Köken

Eski Türkçe otuŋ "yakacak tahta" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *otun- "yanmak" biçiminden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe ōt "od, ateş" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için od maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

odunluk, odunsu


18.11.2017
odyovizüel

Fransızca audio-visuel veya İngilizce audio-visual "görsel-işitsel" sözcüğünden alıntıdır.

of

of veya uf veya öf veya üf "üfleme, yorgunluk, bıkkınlık, üzüntü nidası" anlamında ünlemdir. Bu ünlem ünlem pof veya puf veya pöf veya püf "esinti ve nefes sesi" ünlemi ile eş kökenlidir.

ofans

Fransızca offense "hücum, saldırı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen offensa sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince offendere fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince fendere "tepmek, vurmak" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir.

off-road

İngilizce off-road "yol dışı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce off "çıkma, ayrılma edatı" ve İngilizce road "yol" sözcüklerinin bileşiğidir.

offshore

İngilizce off-shore "1. ana karadan ayrı (ada), 2. vergi avantajından yararlanmak üzere yabancı ülkeye kaydırılan fon" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce off "ayrılma edatı" ve İngilizce shore "kıyı" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skurō- "kesik" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-² "kesmek" kökünden türetilmiştir. )