of

oditoryum

Fransızca auditorium "küçük konser salonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen auditorium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince audire "dinlemek, işitmek" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir.

odometre

Fransızca odomètre veya İngilizce odometre "yol ölçer" sözcüğünden alıntıdır.

odont(o)+

Fransızca ve İngilizce odonto+ "[bileşik adlarda] diş" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca odoús, odont- ὀδούς, οδοντ- z "diş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₃dónts (*odónts) biçiminden evrilmiştir.

odun

Eski Türkçe otuŋ "yakacak tahta" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *otun- "yanmak" biçiminden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe ōt "od, ateş" sözcüğünden türetilmiştir.

odyovizüel

Fransızca audio-visuel veya İngilizce audio-visual "görsel-işitsel" sözcüğünden alıntıdır.

of
Köken

of veya uf veya öf veya üf "üfleme, yorgunluk, bıkkınlık, üzüntü nidası" anlamında ünlemdir. Bu ünlem ünlem pof veya puf veya pöf veya püf "esinti ve nefes sesi" ünlemi ile eş kökenlidir.

Benzer sözcükler

öf, oflamak, öflemek, uf, uflamak

Bu maddeye gönderenler

pof (püskür-), üfle- (üfür-)


18.08.2017
ofans

Fransızca offense "hücum, saldırı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen offensa sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince offendere fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince fendere "tepmek, vurmak" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir.

off-road

İngilizce off-road "yol dışı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce off "çıkma, ayrılma edatı" ve İngilizce road "yol" sözcüklerinin bileşiğidir.

offshore

İngilizce off-shore "1. ana karadan ayrı (ada), 2. vergi avantajından yararlanmak üzere yabancı ülkeye kaydırılan fon" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce off "ayrılma edatı" ve İngilizce shore "kıyı" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skurō- "kesik" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-² "kesmek" kökünden türetilmiştir. )

ofis

Fransızca office "makam, görev, görev yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince officium "işlik, iş yeri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *opificium biçiminden türetilmiştir. Latince biçim Latince opus facere "iş yapmak, işlemek" deyiminden +ium ekiyle türetilmiştir.

ofisboy

İngilizce office-boy "büroda ayak işleri yapan çırak" sözcüğünden alıntıdır.