okul

okşa|mak

<< ETü oχşa- 1. benzemek, 2. elle sevmek ETü *okuş beniz? yanak? +(g)A-

okt(o)+

Fr/İng octo+ [bileşik adlarda] sekiz EYun októ οκτό za.a. Lat octo sekiz << HAvr *oḱtṓw a.a.

oktan

Fr/İng octane sekiz hidrojen atomu olan bir organik bileşik

oktav

Fr octave sekizli Lat octavus sekizinci Lat octo sekiz

oku|mak

<< ETü okı- çağırmak, seslenmek, (yazı) seslendirmek

okul

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
okul = Mekteb = École

TTü oku- +Il

 oku-

Not: Fr école (okul) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla esinlendiği açıktır. Urfa ağzında rastlandığı ileri sürülen *okulağ sözcüğüyle ilişkilendirilmesi keyfidir.

Benzer sözcükler: ilkokul, okullaşmak, okullu, ortaokul


23.11.2018
okunaklı

TTü okun- +(g)Ak

okutman

TTü okut- +mAn

oküler

Fr oculaire 1. göze ait, göze ilişkin, 2. mikroskopun göze yakın olan camı Lat oculus göz +ari° << HAvr *h₃ekʷ-elo-s (*okʷ-elo-s) a.a. HAvr *h₃ekʷ- (*okʷ-) görmek

okült

Fr occulte büyüye ve doğaüstü güçlere ilişkin Lat occultus [pp.] gizli, örtülü Lat occulere gizlemek, örtmek, kapatmak +()t° Lat ob+ cēlare a.a. << HAvr *ḱél- a.a.

okyanus

Ar uḳyānūs اقيانوس zdünyayı çevreleyen büyük deniz EYun ōkeanós ωκεανός za.a.