olağanüstü

okült

Fr occulte büyüye ve doğaüstü güçlere ilişkin Lat occultus [pp.] gizli, örtülü Lat occulere gizlemek, örtmek, kapatmak +()t° Lat ob+ cēlare a.a. << HAvr *ḱél- a.a.

okyanus

Ar uḳyānūs اقيانوس zdünyayı çevreleyen büyük deniz EYun ōkeanós ωκεανός za.a.

ol|mak

<< ETü bol- olmak

olabilite

§ TTü ol- İng +ability olabilirlik ifade eden ek

olağan

TTü ol- +(g)An

olağanüstü

YTü: "fevkalade" [ Cumhuriyet - gazete, 1942]
İstanbul zaten olağanüstü (fevkalade) hallere karşı hiç hazır değildir.

 olağan, üst

Benzer sözcükler: olağanüstülük


13.01.2015
olanak

TTü ol- +AnAk

olası

TTü ol- +AsI

olay

TTü ol- +(g)Ay

oldukça
ole(o)+

Fr oléo+ İng oleo+ [bileşik adlarda] yağ Lat oleum zeytinyağı, sıvı yağ EYun élaion ελαίον za.a.