olay

olabilite

§ TTü ol- İng +ability olabilirlik ifade eden ek

olağan

TTü ol- +(g)An

olağanüstü
olanak

TTü ol- +AnAk

olası

TTü ol- +AsI

olay

YTü: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
olam, olay = Vaka - Evénement

TTü ol- +(g)Ay

 ol-

Benzer sözcükler: olaylı


25.12.2015
oldukça
ole(o)+

Fr oléo+ İng oleo+ [bileşik adlarda] yağ Lat oleum zeytinyağı, sıvı yağ EYun élaion ελαίον za.a.

oley

İsp olé heyecan ve teşvik ünlemi ~? Ar allāh a.a.

olgu

TTü ol- +gU

olgun

<< ETü olġun olmuş, yetişkin ETü ol- +gIn