oligopoli

oley

İspanyolca olé "heyecan ve teşvik ünlemi" ünleminden alıntıdır. İspanyolca ünlem Arapça aynı anlama gelen allāh sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

olgu

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

olgun

Eski Türkçe olġun "olmuş, yetişkin" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ol- fiilinden Eski Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.

olig(o)+

Fransızca ve İngilizce oligo+ "[bileşik adlarda] az, azınlık" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca olígos ολίγος z "az" sözcüğünden alıntıdır.

oligarşi

Fransızca oligarchie "azınlık iktidarı, yönetici azınlık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Aristoteles, Yun. filozof (MÖ 384-322).)

oligopoli
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1967]
Türk piyasasında tek satıcı 'monopolist' veya az sayıda satıcı 'oligopolist' olarak hareket edebilen imalatçılar

Köken

İngilizce oligopoly "az sayıda şirket tarafından kontrol edilen piyasa" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1933 Edward Chamberlin, Amer. iktisatçı.) İngilizce sözcük Eski Yunanca olígos ολίγος z "az" ve Eski Yunanca pōlíon πωλίον z "satıcı" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca pōléō πωλέω z "satmak" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için olig(o)+, monopol maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Latince oligopolium biçimi ilk kez 16. yy'da Thomas More tarafından kullanılmış, ancak ekonomi terimi olarak 1933'ten sonra yaygınlaşmıştır.

Benzer sözcükler

oligopolist


29.12.2014
olimpiyat

Fransızca olympiade "1. Eski Yunan'da dört yılda bir yapılan yarışlar, 2. bunlara benzetilerek 1896'da tesis edilen uluslararası oyunlar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca olympiás, olympiad- ολυμπιάς, ολυμπιαδ- z "Olympia kentinde yapılan spor müsabakaları" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Olympia "Eski Yunanistan'da bir kent" özel adından türetilmiştir.

olta

İtalyanca volta "dönme, dolaşma, gidip gelme" sözcüğünden alıntıdır.

oluk

Eski Türkçe oluk "içi oyulmuş kütük" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *oyluk biçiminden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Türkçe oyul- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

olumlu

Yeni Türkçe olum sözcüğünden Yeni Türkçe +lI(g) ekiyle türetilmiştir. Yeni Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

oluş|mak

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Yeni Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.