olumlu

oligarşi

Fransızca oligarchie "azınlık iktidarı, yönetici azınlık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Aristoteles, Yun. filozof (MÖ 384-322).)

oligopoli

İngilizce oligopoly "az sayıda şirket tarafından kontrol edilen piyasa" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1933 Edward Chamberlin, Amer. iktisatçı.) İngilizce sözcük Eski Yunanca olígos ολίγος z "az" ve Eski Yunanca pōlíon πωλίον z "satıcı" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca pōléō πωλέω z "satmak" fiilinden türetilmiştir.

olimpiyat

Fransızca olympiade "1. Eski Yunan'da dört yılda bir yapılan yarışlar, 2. bunlara benzetilerek 1896'da tesis edilen uluslararası oyunlar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca olympiás, olympiad- ολυμπιάς, ολυμπιαδ- z "Olympia kentinde yapılan spor müsabakaları" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Olympia "Eski Yunanistan'da bir kent" özel adından türetilmiştir.

olta

İtalyanca volta "dönme, dolaşma, gidip gelme" sözcüğünden alıntıdır.

oluk

Eski Türkçe oluk "içi oyulmuş kütük" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *oyluk biçiminden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Türkçe oyul- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

olumlu
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
olumlu = mucibe, müspet, vücubi = affirmatif, positif (...) olumlama = icap = Affirmation

Köken

Yeni Türkçe olum sözcüğünden Yeni Türkçe +lI(g) ekiyle türetilmiştir. Yeni Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ol- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

olumlamak, olumsal, olumsuz, olumsuzlamak, olumsuzluk


07.07.2015
oluş|mak

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Yeni Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

om

Türkiye Türkçesi om "kemik başı, özellikle uyluk kemiğinin yuvarlak ucu" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe oy- fiilinden Eski Türkçe +Im ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

ombudsman

İngilizce ombudsman "vatandaşların kamu kuruluşları hakkındaki şikayetlerini araştırmakla yükümlü kamu görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İsveççe ombudsman "görevli kişi, vatandaşların kamu kuruluşları hakkındaki şikayetlerini araştırmakla yükümlü kamu görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Norsça (Vikingce) umbodh "görev, yetki" ve Norsça (Vikingce) man "adam" sözcüklerinin bileşiğidir.

omega

Eski Yunanca ōméga ωμέγα z "«büyük o», Yunan alfabesinin son harfi" sözcüğünden alıntıdır.

omlet

Fransızca omelette "çırpılmış yumurta yemeği" sözcüğünden alıntıdır.