ontoloji

online

İng online (telefon) «hatta», çevrimiçi İng line hat Lat linea keten ipliği veya ipi

onomastik

Fr onomastique İng onomastic özel isimlere ilişkin EYun onomastikós EYun ónyma, onom- isim +istik°

onomatope

Fr onomatopée ses benzetmesiyle yapılan kelime EYun onomatopoieía ονοματοποιεία zisim yapma § EYun ónoma όνομα zisim (<< HAvr *h₁néh₃-mn̥ (*enṓ-mn̥) a.a. ) EYun poiéos ποιέος zyapan, inşa eden +ia (EYun poiéō ποιέω zyapmak )

onore

Fr honorer onurlandırmak Lat honorare [den.] a.a. Lat honos, honor- şeref, haysiyet

ons

İng ounce librenin onikide biri olan tartı birimi Lat uncia onikide bir, herhangi bir ölçü biriminin onikide biri, a.a. Lat unx, unc- birim Lat unus bir

ontoloji

[ Ahmed Hamdi, Lugat-i Ecnebiye, 1909]
ontoloji: alel ıtlak mevcudatdan bahs eden ilm [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
ontoloji: Mücerredat ve vicdaniyat ilmi.

Fr ontologie varlıkbilim YLat ontologia EYun ón, ont- όν, οντ- zvarlık, varolma

 +log

Not: 16. yy sonlarından itibaren felsefi yazılarda beliren sözcük, İsviçreli Kalvinist teolog Jean Leclerc'in Ontologia et Pneumatologia (1692) eseriyle yaygınlık kazanmıştır.

Benzer sözcükler: ontik, ontogenez, ontolojik, ontolojizm

Bu maddeye gönderenler: paleontoloji


06.08.2020
onur

~? Fr honneur şeref, haysiyet << Lat honos, honor- a.a.

oolit

Fr oolithe böbrek taşı, toplu iğne başı şeklinde taş § EYun oón οόν zyumurta EYun líthos λίθος ztaş

oosit

Fr/İng oocyte tıpta yumurta döllenmemiş hücresi § EYun ōón/ōión ωόν/ωιόν zyumurta (<< HAvr *h₂ōw-i̯ó-m (*ōw-i̯ó-m) a.a. ) EYun kýtos κύτος zhücre

opak

Fr opaque şeffaf olmayan Lat opacus gölgeli, karanlık

opal

Fr opale bir tür değerli taş << Lat opalus a.a. EYun opállios οπάλλιος za.a. Sans úpala उपल zher çeşit taş, mücevher