orospu

orlon

marka Orlon bir tür sentetik elyaf (İlk kullanım: 1941 Dupont Corp., ABD.)

orman

<< OTü orman orman <? ETü or- kesmek

ormantik
ornitoloji

Fr ornithologie kuşbilim EYun órnis, ornitho- όρνις, ορνιθο- zkuş (<< HAvr *or-nītho- HAvr *h₃érō (*órō) büyük kuş )

ornitorenk

YLat ornithorynchus bir tür gagalı hayvan § EYun órnis, ornitho- όρνις, ορνιθο- zkuş EYun rýnχos ρύνχος zgaga

orospu

[ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
ersek wa yaḳūl uruspī [ersek, uruspī de denir]: al-ḳaḥba [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
karı ˁavrat ki ruspī ola nice ide ki nā-bekārlığa tevbe ede [ Meninski, Thesaurus, 1680]
oruspī

Fa ruspī رسپى zfahişe, evlilik dışı ilişiye giren kadın << OFa rōspīk a.a.

Not: Önseste /r/ öncesinde sesli türemesi Türkçede tipiktir. • Fa rū sapīd "yüzü ak" deyiminden türetilmesi halk etimolojisidir.

Benzer sözcükler: orço, orospu böreği, orospu çocuğu, orospu salatası

Bu maddeye gönderenler: orostopollu


27.01.2018
orostopollu

<? TTü rospî oğlu

orsa

İt orza kaldır! İt orziare kaldırmak (gemici dili) << OLat ortiare [den.] Lat oriri, ort- kalkmak

ort(o)+

Fr/İng ortho+ [bileşik adlarda] düz, doğru EYun orthós ορθός za.a. << HAvr *h₃erdʰ- (*ordʰ-) dik, düz

orta

<< ETü ortu merkez(de), orta(da) ETü or- kesmek

ortaç

TTü orta +(g)Aç