ov|mak

oturak

TTü otur- +(g)Ak

otuz

<< ETü otuz/ottuz 30

out

İng out dışarı, dışarıda kalmış, (argo) modası geçmiş

outdoor

İng outdoor kapı dışı, açık hava § İng out dış, dışarı İng door kapı << Ger *duram a.a. << HAvr *dʰwṓr kapı(lar) HAvr *dʰwer- kapı

outlet

İng factory outlet fabrikadan satış dükkânı İng outlet çıkış yolu, mahreç § İng out dışarı İng let bırakmak (<< Ger *lētan a.a. << HAvr *lēd- a.a. )

ov|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol etmek uwdı [ekmek ufaladı] (...) uwuş [kırıntı] KTü: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
faraka [Ar.] uwdı: [parmaklarıyla ovuşturdu]

<< ETü uv- eliyle ezerek ufalamak

Not: TTü kullanımda "ezerek ufalamak" ve "bastırarak elini sürmek" anlamları ayrışmıştır. Birinci anlam ufak ve ufala- sözcüklerinde, ikincisi ov- ve ovuştur- fiillerinde görülür.

Benzer sözcükler: ovalamak, ovdurmak, ovulmak

Bu maddeye gönderenler: ovuştur-, ufak (ufal-, uşak), un, utan- (utanç, utangaç)


18.02.2015
ova

<< OTü owa yazı, düzlük ~? Fa ābād آباد zmamur yer, şenlenmiş alan

oval

Fr oval yumurta şeklinde, elips Lat ovalis a.a. Lat ovum yumurta +al° << HAvr *h₂ōw-i̯ó-m (*ōw-i̯ó-m) a.a.

overdose

İng overdose doz aşımı, bir ilaç veya başka etkenin vücuda zararlı olacak şekilde fazla alınması hali § İng over üst, aşırı (<< Ger *uberi a.a. << HAvr *(s)upér üst, yukarı ) İng dose doz

overlok

İng overlock (kesilecek kumaşları) üstüste koyup kilitleme § İng over üst İng lock kilitlemek

ovuştur|mak

TTü ov- eliyle ezmek, hamur açmak +IştIr-