oy|mak

oval

Fr oval yumurta şeklinde, elips Lat ovalis a.a. Lat ovum yumurta +al° << HAvr *h₂ōw-i̯ó-m (*ōw-i̯ó-m) a.a.

overdose

İng overdose doz aşımı, bir ilaç veya başka etkenin vücuda zararlı olacak şekilde fazla alınması hali § İng over üst, aşırı (<< Ger *uberi a.a. << HAvr *(s)upér üst, yukarı ) İng dose doz

overlok

İng overlock (kesilecek kumaşları) üstüste koyup kilitleme § İng over üst İng lock kilitlemek

ovuştur|mak

TTü ov- eliyle ezmek, hamur açmak +IştIr-

oy

TTü oy/üy ver- ses verme TTü oy/üy ses, ünlem, sesli tepki

oy|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol ḳaġun oydı [[kavunun içini boşalttı]]

<< ETü oy- boşaltmak, çukur açmak

Benzer sözcükler: oydurmak, oymacı, oyuk, oyulmak, oyuntu

Bu maddeye gönderenler: oluk, om (omur, omurga, omuz), oylum


24.03.2015
oya

Yun úia ούια/ούγια zkumaş kenarı işlemesi, çevre, kenarlık << EYun ōia ῳα/ωία z1. koyun postu, 2. a.a.

oyala|mak

TTü oyala-/öyele- vakit geçirmek, bekletmek ETü ȫd vakit +AlA-

oylum

TTü oyul- +Im

oymak

Moğ aymag aşiretten küçük ve aileden büyük birim, klan, kabile Moğ ayl aile, hane halkı, oba Moğ ay sınıf, tabaka, tür

oyna|mak

<< ETü oyna- oyun oynamak, hoşça vakit geçirmek, oyalanmak ETü oyun +(g)A-