oylum

ovuştur|mak

TTü ov- eliyle ezmek, hamur açmak +IştIr-

oy

TTü oy/üy ver- ses verme TTü oy/üy ses, ünlem, sesli tepki

oy|mak

<< ETü oy- boşaltmak, çukur açmak

oya

Yun úia ούια/ούγια zkumaş kenarı işlemesi, çevre, kenarlık << EYun ōia ῳα/ωία z1. koyun postu, 2. a.a.

oyala|mak

TTü oyala-/öyele- vakit geçirmek, bekletmek ETü ȫd vakit +AlA-

oylum

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
oylum = Cirm, hacm = Volume

TTü oyul- +Im

 oy-


01.01.2011 den önce
oymak

Moğ aymag aşiretten küçük ve aileden büyük birim, klan, kabile Moğ ayl aile, hane halkı, oba Moğ ay sınıf, tabaka, tür

oyna|mak

<< ETü oyna- oyun oynamak, hoşça vakit geçirmek, oyalanmak ETü oyun +(g)A-

oynaş

<< ETü oynaş cariye, metres ETü oyna- +Iş

oysa

<< TTü o ise

oyun

<< ETü oyun oyun, yarış