oynaş

oya

Yun úia ούια/ούγια zkumaş kenarı işlemesi, çevre, kenarlık << EYun ōia ῳα/ωία z1. koyun postu, 2. a.a.

oyala|mak

TTü oyala-/öyele- vakit geçirmek, bekletmek ETü ȫd vakit +AlA-

oylum

TTü oyul- +Im

oymak

Moğ aymag aşiretten küçük ve aileden büyük birim, klan, kabile Moğ ayl aile, hane halkı, oba Moğ ay sınıf, tabaka, tür

oyna|mak

<< ETü oyna- oyun oynamak, hoşça vakit geçirmek, oyalanmak ETü oyun +(g)A-

oynaş

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
oynaş [bir adamla evlilik dışı sevişen kadın]

<< ETü oynaş cariye, metres ETü oyna- +Iş

 oyna-


18.02.2015
oysa

<< TTü o ise

oyun

<< ETü oyun oyun, yarış

oyuncak

<< OTü-KT oyunçak a.a. ETü oyna- +AcAk

ozalit

marka Ozalid fotoğraf filminden morötesi ışık yardımıyla kâğıda baskı yapma yöntemi (İlk kullanım: 1923 Kalle & Co., Alm. kimya şirketi.) Alm Diazol iki azot atomundan oluşan ışığa duyarlı kimyasal madde

ozan

<< OTü ozan/uzan şair ≈ OFa kusan a.a.