oyna|mak

oy|mak

<< ETü oy- boşaltmak, çukur açmak

oya

Yun úia ούια/ούγια zkumaş kenarı işlemesi, çevre, kenarlık << EYun ōia ῳα/ωία z1. koyun postu, 2. a.a.

oyala|mak

TTü oyala-/öyele- vakit geçirmek, bekletmek ETü ȫd vakit +AlA-

oylum

TTü oyul- +Im

oymak

Moğ aymag aşiretten küçük ve aileden büyük birim, klan, kabile Moğ ayl aile, hane halkı, oba Moğ ay sınıf, tabaka, tür

oyna|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol meniŋ birle oynadı: laˁiba maˁī [benimle oynadı] (...) içtin aŋar oynadı: hīna laˁabtuhu dāχila'd-dār [onunla evde oyalandı]

<< ETü oyna- oyun oynamak, hoşça vakit geçirmek, oyalanmak ETü oyun +(g)A-

 oyun

Benzer sözcükler: oynak, oynanmak, oynaşmak, oynatmak, oynatım

Bu maddeye gönderenler: oynaş


17.02.2015
oynaş

<< ETü oynaş cariye, metres ETü oyna- +Iş

oysa

<< TTü o ise

oyun

<< ETü oyun oyun, yarış

oyuncak

<< OTü-KT oyunçak a.a. ETü oyna- +AcAk

ozalit

marka Ozalid fotoğraf filminden morötesi ışık yardımıyla kâğıda baskı yapma yöntemi (İlk kullanım: 1923 Kalle & Co., Alm. kimya şirketi.) Alm Diazol iki azot atomundan oluşan ışığa duyarlı kimyasal madde