oysa

oyala|mak

Türkiye Türkçesi oyala- veya öyele- "vakit geçirmek, bekletmek" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe ȫd "vakit" sözcüğünden +AlA- ekiyle türetilmiştir.

oylum

Türkiye Türkçesi oyul- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

oymak

Moğolca aymag "aşiretten küçük ve aileden büyük birim, klan, kabile" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca ayl "aile, hane halkı, oba" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Moğolca ay "sınıf, tabaka, tür" sözcüğünden türetilmiştir.

oyna|mak

Eski Türkçe oyna- "oyun oynamak, hoşça vakit geçirmek, oyalanmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe oyun sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

oynaş

Eski Türkçe oynaş "cariye, metres" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe oyna- fiilinden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir.

oysa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Türk Dilini Tedkik Cemiyeti, Tarama Dergisi, 1934]
Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
oysaki = Halbuki, meğer

Köken

Türkiye Türkçesi o ise deyiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için o maddesine bakınız.


17.02.2018
oyun

Eski Türkçe oyun "oyun, yarış" sözcüğünden evrilmiştir.

oyuncak

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) aynı anlama gelen oyunçak sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe oyna- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AcAk ekiyle türetilmiştir.

ozalit

Ozalid "fotoğraf filminden morötesi ışık yardımıyla kâğıda baskı yapma yöntemi" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1923 Kalle & Co., Alm. kimya şirketi.) Bu sözcük Almanca Diazol "iki azot atomundan oluşan ışığa duyarlı kimyasal madde" sözcüğünden türetilmiştir.

ozan

Orta Türkçe ozan veya uzan "şair" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen kusan sözcüğü ile eş kökenlidir.

ozon

Fransızca ozone "oksijenden elde eilen kötü kokulu gaz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Ozon sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1840 Chr. Fr. Schönbein, Alm. kimyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca ozón οζόν z "pis kokan" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ózō όζω z "pis kokmak" fiilinden türetilmiştir.