oyun

oylum

Türkiye Türkçesi oyul- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

oymak

Moğolca aymag "aşiretten küçük ve aileden büyük birim, klan, kabile" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca ayl "aile, hane halkı, oba" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Moğolca ay "sınıf, tabaka, tür" sözcüğünden türetilmiştir.

oyna|mak

Eski Türkçe oyna- "oyun oynamak, hoşça vakit geçirmek, oyalanmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe oyun sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

oynaş

Eski Türkçe oynaş "cariye, metres" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe oyna- fiilinden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir.

oysa

Türkiye Türkçesi o ise deyiminden evrilmiştir.

oyun
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Türkische Turfantexte 1-9, Uygurca metinler, 900 yılından önce]
üküş törlüg teŋ oyunun [çok çeşitli oyun/eğlence ile] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
oyun: al-luˁb (...) ol oyunda kaldı [yarışta kaybetti] Eski Türkçe: ozmak [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ozdı, ozār, ozmak [[yarışta öne geçti]], ozuşdı [[yarıştı]] Kıpçakça: [ Codex Cumanicus, 1303]
ludo - Tr: oynarmen (...) ludus - oyn

Köken

Eski Türkçe oyun "oyun, yarış" sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

ETü sözcüğün yapısı ve kökeni açık değildir. Ancak karş. Eski Türkçe oz- "yarışmak".

Benzer sözcükler

orta oyunu, oyun teorisi, oyun yazarı, oyunbaz, oyunbozan, oyuncu

Bu maddeye gönderenler

oyna- (oynaş), oyuncak


01.01.2016
oyuncak

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) oyunçak sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe oyna- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AcAk ekiyle türetilmiştir.

ozalit

Ozalid "fotoğraf filminden morötesi ışık yardımıyla kâğıda baskı yapma yöntemi" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1923 Kalle & Co., Alm. kimya şirketi.) Bu sözcük Almanca Diazol "iki azot atomundan oluşan ışığa duyarlı kimyasal madde" sözcüğünden türetilmiştir.

ozan

Orta Türkçe ozan veya uzan "şair" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen kusan sözcüğü ile eş kökenlidir.

ozon

Fransızca ozone "oksijenden elde eilen kötü kokulu gaz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Ozon sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1840 Chr. Fr. Schönbein, Alm. kimyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca ozón οζόν z "pis kokan" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ózō όζω z "pis kokmak" fiilinden türetilmiştir.

ö+

Eski Yunanca εῦ z "iyi, hayırlı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁su- (*esu-) "iyi" biçiminden evrilmiştir.