oyuncak

oymak

Moğ aymag aşiretten küçük ve aileden büyük birim, klan, kabile Moğ ayl aile, hane halkı, oba Moğ ay sınıf, tabaka, tür

oyna|mak

<< ETü oyna- oyun oynamak, hoşça vakit geçirmek, oyalanmak ETü oyun +(g)A-

oynaş

<< ETü oynaş cariye, metres ETü oyna- +Iş

oysa

<< TTü o ise

oyun

<< ETü oyun oyun, yarış

oyuncak

TTü: [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
değme gişi olduğı içün aχı / oynayacak oldı aχılık daχı KTü: [ Seyf-i Sarayî, Gülistan Tercümesi, 1391]
kılur ahmak kulakına oyunçak / okur bolsaŋ yüz-illi bāb hikmet

<< OTü-KT oyunçak a.a. ETü oyna- +AcAk

 oyun

Benzer sözcükler: oyuncakçı, oyuncaklı


11.05.2021
ozalit

marka Ozalid fotoğraf filminden morötesi ışık yardımıyla kâğıda baskı yapma yöntemi (İlk kullanım: 1923 Kalle & Co., Alm. kimya şirketi.) Alm Diazol iki azot atomundan oluşan ışığa duyarlı kimyasal madde

ozan

<< OTü ozan/uzan şair ≈ OFa kusan a.a.

ozon

Fr ozone oksijenden elde eilen kötü kokulu gaz Alm Ozon a.a. (İlk kullanım: 1840 Chr. Fr. Schönbein, Alm. kimyacı.) EYun ozón οζόν zpis kokan EYun ózō όζω zpis kokmak

ö+

EYun εῦ ziyi, hayırlı << HAvr *h₁su- (*esu-) iyi

öbek

<< TTü höbek/höbelek yığın, küme