pünez1

put

Farsça but "sanem, tapınılan nesne" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Soğdca bwt "Buddha, Buda heykeli" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe buddha "1. uyanık, bilinç sahibi, ermiş, 2. Buda" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe bódhati "uyanmak, uyanık olmak, aymak, bilmek, bilinçli olmak" fiilinden türetilmiştir.

putperest

Farsça but-parast "puta tapan" sözcüğünden alıntıdır.

putrel

Fransızca poutrelle "merteğin küçüğü, atkı ağacı veya demiri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca poutre "inşaatta kullanılan kalın direk" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Geç Latince pullitra "at yavrusu, tay" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince pullum "her tür hayvan yavrusu" sözcüğünden türetilmiştir.

puzzle

İngilizce jigsaw puzzle "yap-boz" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce puzzle "bilmece, muamma" sözcüğünden türetilmiştir.

pülverize

Fransızca pulveriser "toz haline getirmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince pulvis, pulver- "toz" sözcüğünden +ise- ekiyle türetilmiştir.

pünez1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
pines پينس (Rum.): Büyük midye resminde esdafdan [sedeflilerden] bir me'kul böcek.

Köken

Yeni Yunanca pínes πίνες z "bir tür büyük midye" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca aynı anlama gelen pína πίνα z sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca pínē veya pína πίνη z "1. büyük midye, 2. sedef, inci" sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

Latince pinna (aynı anlamda) Yunancadan alınmıştır. ▪ Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 1405.

Benzer sözcükler

pines


31.12.2014
pünez2

Fransızca punaise "1. tahta kurusu, 2. raptiye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca punais "sokan" sözcüğünden türetilmiştir.

pür1

Farsça ve Orta Farsça pur پر z "dolu, çok" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen purr veya purn sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen pərəna- sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Christian Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch sf. 894) (NOT: Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen pūrna sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pl̥h₁-nó-s (*pl̥-nó-s biçiminden evrilmiştir. (Kaynak: Pokorny, Indogermanisches Etym. Worterb. sf. 798-800) Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pleh₁- (*plē-) "çok olmak, dolu olmak" kökünden türetilmiştir.

pür2

Fransızca pure "saf, katıksız" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen purus sözcüğünden evrilmiştir.

pürçek

Eski Türkçe bürçek "saç kıvrımı veya örgüsü, püskül" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bür- "kıvırmak" fiilinden Eski Türkçe +çAk ekiyle türetilmiştir.

püre

Fransızca purée "sebze veya meyve ezmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca porée "bezelye veya mercimek çorbası" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen porea veya purea sözcüğünden evrilmiştir.