paçal

özüt

Eski Türkçe özüt "ruh" sözcüğünden alıntıdır. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe öz sözcüğünden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

özveri
pa

Farsça ve Orta Farsça pāy veya پاى/پا z "1. ayak, 2. ayak izi, ard, alt, dip, baz, temel, kaide, kalıcılık, direnç" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen pādha- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pṓds biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ped- kökünden türetilmiştir.

pabuç

Farsça pāpūş, pāypōş پاپوش z "ayakkabı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça veya pāy پا z "ayak" ve Farsça pūş پوش z "örtü" sözcüklerinin bileşiğidir.

paça

Farsça pāça veya pāyçe پاچه z "ayakçık; hayvan ayağı, pantolon bacağı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Orta Farsça pāçag sözcüğünden evrilmiştir. ) Bu sözcük Farsça "ayak" sözcüğünden +ça ekiyle türetilmiştir.

paçal
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
paçal: Çeşitli unlardan yapılan karışım.

Köken

Farsça pāçāl پاچال z "1. dokuma tezgâhı pedalı, 2. bakkal, aşçı, ekmekçi vs. esnafın durduğu tezgâh ardındaki çukur alan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça پا z "ayak" ve Farsça çāl چال z "çukur" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için pa maddesine bakınız.


01.01.2011 den önce
paçanga

İspanyolca pachanga "1960'larda ün kazanan bir Küba dansı ve müzik türü" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

paçavra

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *pā-çöbre "ayak bezi" biçiminden evrilmiştir. Türkçe biçim Farsça "ayak" ve Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi çöpre veya çöbre "paçavra, eski bez" sözcüklerinin bileşiğidir.

paçoz

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

padişah

Farsça pādişāh پادشاه z "hükümdar, iktidar sahibi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça pātaχşāh "a.a., Sasani hükümdarlarının sıfatı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça pāti-χşāyath- "a.a., Eski Fars hükümdarlarının sıfatı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Eski Farsça pāti- "bey, iktidar sahibi" (NOT: Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *póti-s "güçlü, muktedir" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Farsça χşāyath- "kral" sözcüklerinin bileşiğidir.

padok

İngilizce paddock "küçük otlak alan, at egzersiz alanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce parrock "av alanı" sözcüğünden evrilmiştir.