paella

paçanga

İspanyolca pachanga "1960'larda ün kazanan bir Küba dansı ve müzik türü" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

paçavra

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *pā-çöbre "ayak bezi" biçiminden evrilmiştir. Türkçe biçim Farsça "ayak" ve Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi çöpre veya çöbre "paçavra, eski bez" sözcüklerinin bileşiğidir.

paçoz

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

padişah

Farsça pādişāh پادشاه z "hükümdar, iktidar sahibi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça pātaχşāh "a.a., Sasani hükümdarlarının sıfatı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça pāti-χşāyath- "a.a., Eski Fars hükümdarlarının sıfatı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Eski Farsça pāti- "bey, iktidar sahibi" (NOT: Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *póti-s "güçlü, muktedir" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Farsça χşāyath- "kral" sözcüklerinin bileşiğidir.

padok

İngilizce paddock "küçük otlak alan, at egzersiz alanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce parrock "av alanı" sözcüğünden evrilmiştir.

paella
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1976]
Etap Coffee Shop'ta Haftanın Menüleri (...) Paella Valensian veya Piliç Kuşhane Kebabı

Köken

İspanyolca paella "İspanya'nın Valencia yöresine özgü karışık tepsi yemeği" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük İtalyanca ve Geç Latince paella "tava, tepsi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen patella sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince aynı anlama gelen patina sözcüğü ile eş kökenlidir.


12.08.2017
pafta

Farsça bāfta بافته z "dikilmiş, dokunmuş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça bāftan بافتن z "dikmek, dokumak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen waftan fiilinden evrilmiştir. Orta Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *webʰ-tó-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *webʰ- kökünden türetilmiştir.

pagan

İngilizce pagan "Hıristiyanlık dışı bir dine mensup olan, çok tanrıcı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince paganus "1. köylü, 2. Hıristiyan olmayan, kâfir" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pāgus "tarımsal yerleşim, köy, taşra" sözcüğünden +an° ekiyle türetilmiştir.

pagoda

Fransızca pagode "Budist tapınağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce aynı anlama gelen pagode sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Tamilce aynı anlama gelen pagavadi sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe bhágavatī भगवती z "kutsal, tanrısal, aziz, (özellikle Budistlerde) Buddha'ya ait olan" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe bhága "1. baht, bereket, 2. güneş, 3. (baht ve bereket bahşeden) tanrı" sözcüğünden türetilmiştir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰh₂g-ó-s (*bʰag-ó-s) "ihsan etmek, bahşetmek" biçiminden evrilmiştir.

pah

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

paha

Farsça bahā بها z "bedel, fiyat" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vahāg sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wes-¹ "satmak, satın almak" kökünden türetilmiştir.