pah

padok

İngilizce paddock "küçük otlak alan, at egzersiz alanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce parrock "av alanı" sözcüğünden evrilmiştir.

paella

İspanyolca paella "İspanya'nın Valencia yöresine özgü karışık tepsi yemeği" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük İtalyanca ve Geç Latince paella "tava, tepsi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen patella sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince aynı anlama gelen patina sözcüğü ile eş kökenlidir.

pafta

Farsça bāfta بافته z "dikilmiş, dokunmuş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça bāftan بافتن z "dikmek, dokumak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen waftan fiilinden evrilmiştir. Orta Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *webʰ-tó-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *webʰ- kökünden türetilmiştir.

pagan

İngilizce pagan "Hıristiyanlık dışı bir dine mensup olan, çok tanrıcı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince paganus "1. köylü, 2. Hıristiyan olmayan, kâfir" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pāgus "tarımsal yerleşim, köy, taşra" sözcüğünden +an° ekiyle türetilmiştir.

pagoda

Fransızca pagode "Budist tapınağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce aynı anlama gelen pagode sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Tamilce aynı anlama gelen pagavadi sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe bhágavatī भगवती z "kutsal, tanrısal, aziz, (özellikle Budistlerde) Buddha'ya ait olan" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe bhága "1. baht, bereket, 2. güneş, 3. (baht ve bereket bahşeden) tanrı" sözcüğünden türetilmiştir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰh₂g-ó-s (*bʰag-ó-s) "ihsan etmek, bahşetmek" biçiminden evrilmiştir.

pah
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"bir prizmanın dik açılı köşesini 45 derece eğimle keserek keskinliğini giderme işlemi" [ Celal Esad [Arseven], Sanat Kamusu, 1924]
Biseau [Fr.]: şataf, paχ ڀاخ [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
pah: Eğik olarak kesilmiş kenar, şataf. (...) pahlamak

Köken

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

Ek açıklama

Karş. Ermenice paχ բախ "çarpmak, darbe vurmak". ▪ Acaryan, Hayeren Armatakan Bararan sf. 1:389.

Benzer sözcükler

pahlamak


08.01.2018
paha

Farsça bahā بها z "bedel, fiyat" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vahāg sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wes-¹ "satmak, satın almak" kökünden türetilmiştir.

pak

Farsça pāk پاك z "saf, temiz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça pavak sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen pāvaka पावक z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pewH- (*pew-) "temizlemek, arıtmak" kökünden türetilmiştir. (Kaynak: Pokorny, Indogermanisches Etym. Worterb. sf. 827)

paket

Fransızca paquet "deste, dağarcık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca pacque "torba, dağar" sözcüğünün küçültme halidir.

pakize

Farsça pākīze پاكيزه z "arınmış, temiz" sözcüğünden alıntıdır.

pakt

Fransızca pacte "ant, antlaşma, sözleşme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen pāctum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pangere, pāct- "1. sabitlemek, (bitki, direk) dikmek, 2. sınır belirlemek, 3. kesinleştirmek, tespit etmek, 4. ant-laşmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peh₂ḱ- (*pāḱ-) "sabit olmak, durmak, yerleşmek, sınır belirlemek" biçiminden evrilmiştir.