palaz1

palanka

Mac palánkvār ağaç tomruklarından yapılmış savunma çiti, palisad << OLat palanca kütük, tomruk EYun phálanks, phalang- φάλανξ, φαλαγγ- zkütük, kalın sopa

palas

Fr palace saray, görkemli konut << Lat palatium saray Lat Mons Palatinus Roma kentinde Augustus'un sarayının bulunduğu tepenin adı +ium <? Etr Pales çobanları ve davarı koruyan tanrıçanın adı

palas pandıras

Lad palos y panderos «davul ve tef», gürültülü eğlence § İsp palo sopa, çubuk, özellikle davul sopası İsp pandero çalpara, zilli tef (EYun pandoúra πανδούρα züç telli tambur, çeng )

palaska

Mac palack şişe, matara EYAlm flasca a.a. ?

palavra

Lad palavra söz, laf << İsp palabra a.a. << Lat parabola simge, mesel, vecize, anlamlı söz

palaz1

TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
palaz: Yavru (güvercin, kaz, ördek gibi bazı hayvanda müstameldir). Kuş palazı.

Yun pólos πώλος zhayvan yavrusu, özellikle at yavrusu veya kuş yavrusu, piliç << EYun pôlos πῶλος za.a.

 piliç

Not: Aynı kökten Lat pullus/pullum "hayvan yavrusu, özellikle tay veya kuş" > Fr poule "piliç" ve poutre "tay". Aynı kökten İng foal "tay", fowl "kuş".

Benzer sözcükler: kuş palazı, palazlanmak


26.08.2017
palaz2

Fa palās پلاس zyıpranmış kumaş, paçavra, derviş kılığı

paldır küldür

≈ onom patır kütür

pale(o)+

Fr paléo+ İng palaeo+ [bileşik adlarda] eski EYun palaiós παλαιός zeski << HAvr *kʷl̥-ai- HAvr *kʷel-² eski, uzak

paleografi

Fr paléographie eski yazıtlar bilimi (İlk kullanım: 1708 Bernard de Montfaucon, Fr. filolog)

paleolitik

Fr paléolithique İng paleolithic eski taş devri (İlk kullanım: John Lubbock, İng. arkeolog (1834-1913).)