pansiyon

pankreas1

Fr pancréas sindirim sisteminde bir organ EYun pankréas πανκρέας z«hepsi et», a.a. (İlk kullanım: Efes'li Rufus, Yunan hekim (1. yy).) § EYun pan- παν- ztüm, hep EYun kréas κρέας zet

pankreas2

Fr pancrace serbest güreş EYun pankrátion πανκράτιον zher tür vuruşun serbest olduğu bir döğüş sporu § EYun pâs, pan- πᾶς, παν- ztüm EYun krátos κράτος zgüç, kuvvet +ion

pano

Fr panneau tabela, yazılı veya resimli levha << OLat pannellus [küç.] kumaş parçası Lat pannus kumaş

panorama

Fr panorama İng panorama 1. bir resmi silindir etrafında döndürerek 360 derece görüntü gösteren aygıt, 2. genel görüntü, manzara (İlk kullanım: 1788 Robert Barker, İrl. ressam.) § EYun pâs, pan(t)- πᾶς, παν(τ)- ztüm EYun ʰórama ὅραμα zgörüntü, manzara EYun ʰoráō, op- ὁράω zgörmek, bakmak +ma(t)

panpa

?

pansiyon

[ Mustafa Sait Bey, Avrupa Seyahatnamesi (1898), 1898]
ahali-i mahalliye kâmilen otelcilik ve pansiyon sahipliği gibi şeylerle temin-i maişet etmektedir. pansiyoner [ Ali Seydi, Lisan-ı Osmanide Müstamel Lugat-i Ecnebiye, 1911]
pansiyoner: pansiyonda yaşayan adam

Fr pension 1. maaş, rant, akar, 2. ücret karşılığı kiralanan oda veya ev Lat pensio 1. tartı, 2. ödeme, ücret Lat péndere 1. asmak, 2. terazi ile tartmak, özellikle gümüş para tartmak, 3. (dolayısıyla) para ödemek +(t)ion << HAvr *(s)pen- sarkıtmak, asmak, tartmak

Not: Latince fiil grubunun 1. "asmak, sarkıtmak", 2. "tartmak", 3. "para tartmak ve ödemek", 4. "zihnen tartmak, düşünmek", 5. "iplik eğirmek anlamları" mantıken bağlantılıdır. Karş. Lat uzun e ile pendēre "sarkmak" (geçişsiz fiil), pensare "tekrarlayarak tartmak, düşünmek" > Fr penser, ve halk dilinde pendicare "beline kadar sarkmak" > Fr pencher. Karş. İng pound "tartı birimi, gümüş para", İsp peso (a.a.). Aynı kökten İng spindle "iplik eğirmekte kullanılan sarkaç gibi alet, ağırşak".

Benzer sözcükler: pansiyoncu, pansiyoner


08.08.2020
pansuman

Fr pansement bakım, özellikle yara bakımı Fr panser (hastaya veya hayvana) bakmak, bakım yapmak +ment° Lat pensare [den.] (sürekli) tartmak, düşünmek, kaygı göstermek Lat péndere, pens- tartmak

panteizm

Fr panthéisme tanrının her varlıkta olduğunu ileri süren dini görüş İng pantheism a.a. (İlk kullanım: John Toland, İrl. düşünür (1670-1722).)

panteon

Fr panthéon Roma'da ve Paris'te ünlü iki tapınak; meşhurlara ait tapınak veya anıt kabir EYun panthéon πανθέον ztüm tanrıların (tapınağı)

panter

Fr panthère bir yırtıcı hayvan, pars EYun panthḗr πανθήρ za.a. Prakrit Sans punḍarīka पुण्डरीक zkaplan veya kedigillerden bir tür vahşi hayvan

pantograf

Fr pantographe İng pantograph bir çizim aleti