papirüs

paparazzi

İng paparazzi rahatsız edici yöntemler kullanan gazete fotoğrafçısı (İlk kullanım: 1967) öz Paparazzi Fellini'nin Dolce Vita filminde (1959) gazeteci karakteri

papatya

Yun papadiá παπαδιά zpapaz karısı Yun papás παπάς z

papaya

İng papaya tropik bir meyve Karib papayo

papaz

Yun papás, papad- παπάς zbaba, muhterem kişi, din adamı << EYun papâs παπᾶς za.a.

papel

İsp papel kâğıt << Lat papyrus papirüs

papirüs

[ Mustafa Sait Bey, Avrupa Seyahatnamesi (1898), 1898]
Duvarlarda ise eski papirüs yaprakları üzerine yazılmış el yazıları vardır.

Fr papyrus Mısır'da yetişen bir kamıştan elde edilen yazı tabakası Lat papyrus a.a. EYun pápuros πάπῡρος za.a. Mıs pə-pr a.a.

Not: Fr papier, İng paper, Alm Papier "kâğıt" biçimleri bu sözcükten türemiştir. Latince ekli biçim "Mısır'a özgü yazı materyeli" anlamında kullanılır.

Benzer sözcükler: papirofobi, papiroloji

Bu maddeye gönderenler: papel


16.02.2018
paprika

İng paprika kurutulmuş tatlı biber tozu Mac paprika biber Sırp papar a.a.

papyon

Fr papillon kelebek Lat papilio a.a.

par

onom yanma sesi

para

Fa pāre پاره zödül, para << OFa pārag ödül, para OFa pār ödünç, borç (Kaynak: D-M sf. 259)≈ Ave pāra- a.a. (Kaynak: Barth sf. 851-852, 889)Ave par- ödemek, öteye geçmek, öte << HAvr *per-¹ 1. öteye geçmek, 2. ödemek (Kaynak: Pokorny sf. 816-817)

para+2

Fr para+ [bileşik adlarda] yardım eden, hazırlayan, koruyan Fr parer yardım etmek, hazırlamak, tedarik etmek << Lat parare a.a.