par

papaz

Yeni Yunanca papás, papad- παπάς z "baba, muhterem kişi, din adamı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen papâs παπᾶς z sözcüğünden evrilmiştir.

papel

İspanyolca papel "kâğıt" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Latince papyrus "papirüs" sözcüğünden evrilmiştir.

papirüs

Fransızca papyrus "Mısır'da yetişen bir kamıştan elde edilen yazı tabakası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen papyrus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pápuros πάπῡρος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Mısır dilinde aynı anlama gelen pə-pr sözcüğünden alıntıdır.

paprika

İngilizce paprika "kurutulmuş tatlı biber tozu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Macarca paprika "biber" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sırpça aynı anlama gelen papar sözcüğünden alıntıdır.

papyon

Fransızca papillon "kelebek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen papilio sözcüğünden alıntıdır.

par
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ anon., Hamzanâme, y. 1400]
gözleri taŋ yılduzu gibi par par yanar

Köken

"yanma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

Ek açıklama

Işıma anlatan sözcüklerin onomatope yapısında olması ilgi çekicidir.

Benzer sözcükler

par par

Bu maddeye gönderenler

parıl, parla-, pırıl


08.06.2015
para

Farsça pāre پاره z "ödül, para" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça pārag "ödül, para" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça pār "ödünç, borç" sözcüğünden türetilmiştir. (Kaynak: Desmond Durkin-Meisterernst, Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthi sf. 259) Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen pāra- sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Christian Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch sf. 851-852, 889) Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde par- "ödemek, öteye geçmek, öte" fiilinden türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ "1. öteye geçmek, 2. ödemek" biçiminden evrilmiştir. (Kaynak: Pokorny, Indogermanisches Etym. Worterb. sf. 816-817)

para+2

Fransızca para+ "[bileşik adlarda] yardım eden, hazırlayan, koruyan" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Fransızca parer "yardım etmek, hazırlamak, tedarik etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen parare fiilinden evrilmiştir.

parabol

Fransızca parabole sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca parabolḗ παραβολή z "1. yana atış, 2. yatay olarak atılan bir nesnenin izlediği eğriyi ifade eden konik kesit" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: MÖ 2. yy Perge'li Apollonios, Yun. matematikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca parabállō παραβάλλω z "yana veya öteye atmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca bállō, bol- βάλλω, βολ- z "atmak" fiilinden para+1 önekiyle türetilmiştir.

paradi

Fransızca paradis "1. cennet, 2. tiyatroda en üst balkon" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca parádeisos παράδεισος z "cennet bahçesi" sözcüğünden alıntıdır.

paradigma

Fransızca paradigme "(özellikle gramerde) kalıp, model, emsile" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen parádeigma παράδειγμα z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca paradeíknymi παραδείκνυμι z "karşılaştırmak, örnek göstermek, teşhir etmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca deiknými, deig- δεικνύμι, δειγ- z "göstermek, işaret etmek" fiilinden para+1 önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dei̯ḱ- "işaret etmek, göstermek" biçiminden evrilmiştir.