para

para
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"Osmanlı Devleti'nde 16. yy veya daha önce çıkarılan, akçeden büyük gümüş sikke" [ Osmanlı Kanunnameleri, 1520 yılından önce]

Köken

Farsça pāre پاره z "ödül, para" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça pārag "ödül, para" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça pār "ödünç, borç" sözcüğünden türetilmiştir. (Kaynak: Desmond Durkin-Meisterernst, Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthi sf. 259) Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen pāra- sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Christian Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch sf. 851-852, 889) Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde par- "ödemek, öteye geçmek, öte" fiilinden türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ "1. öteye geçmek, 2. ödemek" biçiminden evrilmiştir. (Kaynak: Pokorny, Indogermanisches Etym. Worterb. sf. 816-817)

Daha fazla bilgi için per+ maddesine bakınız.

Ek açıklama

Farsça sözcük pāra "pare, pay" ile eşsesli olup nihai olarak aynı Hintavrupa köküne dayanır. Ancak anlam ayrışması muhtemelen Indo-Aryan dillerinin ayrışmasından önceki zamana aittir. • Hintavrupa Anadilinde *per- "ödemek, ödül" fiil kökü ile *per "öte, ileri" edatı eşkökenlidir. Türkçede aynı anlam bağı ödemek fiili ile öte edatı arasında bulunur. • Aynı HAvr kökünden Latince pretium "ödül, fiyat" > İngilizce price "fiyat" ve prize "ödül".


15.11.2019
para+2

Fransızca para+ "[bileşik adlarda] yardım eden, hazırlayan, koruyan" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Fransızca parer "yardım etmek, hazırlamak, tedarik etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen parare fiilinden evrilmiştir.