parfüm

pardon

Fransızca pardon "af, özür dileme sözü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca pardonner "affetmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen perdonare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince donare "karşılıksız vermek, bağışlamak" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir.

pardösü

Fransızca pardessus "ceket üstüne giyilen üstlük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca par dessus "üstten, üstlük" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen per desursum deyiminden evrilmiştir. Latince deyim Latince desursum "üst" sözcüğünden per+1 önekiyle türetilmiştir.

pare

Farsça pāre پاره z "pay, kısım, parça" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça pārag "pay edilmiş şey" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *perh3- "ayırmak, pay etmek" biçiminden evrilmiştir.

pareo

İngilizce pareo "eteklik olarak giyilen renkli kumaş örtü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Tahiti dilinde aynı anlama gelen pareu sözcüğünden alıntıdır.

parfe

Fransızca parfait "1. mükemmel, 2. bir tür dondurma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince perfectus "yapıp bitirilmiş, sonuna gelmiş, mükemmel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince perficere "yapıp bitirmek, kemale erdirmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir.

parfüm
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Recaizade Ekrem, Araba Sevdası, 1896]
şarkıdan yalnız iki kuplesini diğer bir parfüme [kokulu] kâğıda yazdı [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Latif ve lüks parföm

Köken

Fransızca parfum "güzel koku, rayiha" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca perfumo "a.a. [mod. profumo]" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca perfumare "içinden tütmek, rayiha vermek [mod. profumare]" fiilinden türetilmiştir. İtalyanca fiil Latince fumare "tütmek" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için füme maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

parfüme, parfümeri


19.08.2017
parıl

"ışıma ifade eden deyim" Ses yansımalı sözcüktür.

parite

Fransızca parité "denklik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen paritas, t- sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pār "denk, eş" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ "denkleştirmek, değiş tokuş etmek" kökünden türetilmiştir.

parizyen

Fransızca parisienne "Paris'li, Paris'e ait" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Paris "Fransa'nın başkenti" özel adından türetilmiştir.

park

Fransızca parc "büyük ve gösterişli bahçe" veya İngilizce park "1. av alanı, koru [esk.], 2. büyük ve gösterişli bahçe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski İngilizce parrock "çayırlık, mera" sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence biçiminden evrilmiştir.

parka

İngilizce parka "Eskimo ve Aleutlara özgü hayvan postu ceket, anorak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Aleut Adaları dillerinden Nenets dilinde parkha "hayvan postu" sözcüğünden alıntıdır.