parite

pare

Farsça pāre پاره z "pay, kısım, parça" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça pārag "pay edilmiş şey" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *perh3- "ayırmak, pay etmek" biçiminden evrilmiştir.

pareo

İngilizce pareo "eteklik olarak giyilen renkli kumaş örtü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Tahiti dilinde aynı anlama gelen pareu sözcüğünden alıntıdır.

parfe

Fransızca parfait "1. mükemmel, 2. bir tür dondurma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince perfectus "yapıp bitirilmiş, sonuna gelmiş, mükemmel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince perficere "yapıp bitirmek, kemale erdirmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir.

parfüm

Fransızca parfum "güzel koku, rayiha" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca perfumo "a.a. [mod. profumo]" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca perfumare "içinden tütmek, rayiha vermek [mod. profumare]" fiilinden türetilmiştir. İtalyanca fiil Latince fumare "tütmek" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir.

parıl

"ışıma ifade eden deyim" Ses yansımalı sözcüktür.

parite
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1931]
altın paritesi 11,96 santim dolar (25 kuruş)

Köken

Fransızca parité "denklik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen paritas, t- sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pār "denk, eş" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ "denkleştirmek, değiş tokuş etmek" kökünden türetilmiştir.

Ek açıklama

Karş. Latince parare "denklemek, uyarlamak, hazırlamak, tedarik etmek", parire "üretmek, yaratmak".


29.06.2019
parizyen

Fransızca parisienne "Paris'li, Paris'e ait" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Paris "Fransa'nın başkenti" özel adından türetilmiştir.

park

Fransızca parc "büyük ve gösterişli bahçe" veya İngilizce park "1. av alanı, koru [esk.], 2. büyük ve gösterişli bahçe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski İngilizce parrock "çayırlık, mera" sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence biçiminden evrilmiştir.

parka

İngilizce parka "Eskimo ve Aleutlara özgü hayvan postu ceket, anorak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Aleut Adaları dillerinden Nenets dilinde parkha "hayvan postu" sözcüğünden alıntıdır.

parke

Fransızca parquet "1. küçük park, 2. formel bahçe, 3. formel bahçe tasarımına benzetilmiş ahşap zemin [18. yy], 4. geçmeli tahtadan yer döşemesi [19. yy]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca parc "büyük bahçe" sözcüğünün küçültme halidir.

parkur

Fransızca parcours "koşu güzergâhı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen percursus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince percurrere "baştan başa koşarak geçmek" fiilinden +()t° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince currere, curs- "koşmak" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir.