pars

parmak

<< OTü barmak parmak <? ETü bar- gitmek +(A)mAk

parmezan

Fr parmésan İtalya'ya özgü bir tür peynir İt parmiggiano Parma'lı, Parma'ya ait öz Parma Kuzey İtalya'da bir kent

parodi

Fr parodie taklide dayalı güldürü EYun parōidía παρῳδία zbir şarkıya nazire olarak söylenen gülünç şarkı EYun para+1 ōidḗ ᾠδή zşarkı

parola

Fr parole söz << Lat parabola simge, mesel, vecize, anlamlı söz EYun parabolḗ παραβολή zkarşılaştırma, kıyas, vecize EYun parabállō παραβάλλω z1. yana atmak, 2. yanyana koymak, karşılaştırmak EYun para+1 bállō, bol- βάλλω, βολ- zatmak

parpulla|mak

TTü parpul kuduz, çırpınma +lA- ?

pars

ETü: [ Uyğur Kağan Yazıtı, 759]
bars yılka [pars yılında] ETü: [ Irk Bitig, <900]
esnegen bars men [gerinen parsım ben]

<< ETü bars bir vahşi kedi, panthera pardus ≈ Fa pārs پارس za.a.

Not: EYun párdos (a.a.) İrani bir dilden alıntıdır. Karş. Sogd prdanka, Sans prdāku पृदाकु "pars, panter". • En erken Taberi vekâyinamesinde kişi adı olarak anılan Türkçe sözcük, bir İrani dilden alıntı olmalıdır.

Bu maddeye gönderenler: leopar (pantolon)


11.12.2015
parsa

Fa pārsa/pārsā پارسه zdilencilik, dervişlik

parsel

Fr parcel parçacık, porsiyon << OLat particellum [küç. küç.] a.a. Lat pars, part- pay, kısım

parşömen

Fr parchemin inceltilmiş sığır veya koyun derisinden yapılmış kâğıt << Lat (charta) pergamena a.a. öz Pergamum Küçük Asya'da bir kent, Bergama

part-time

İng part-time kısmi mesai § İng part pay, kısım (Lat pars, part- a.a. ) İng time zaman

partal

≈ Fa partal پرتل zbohça, yolculukta taşınan yük Hind