parsa

parmezan

Fr parmésan İtalya'ya özgü bir tür peynir İt parmiggiano Parma'lı, Parma'ya ait öz Parma Kuzey İtalya'da bir kent

parodi

Fr parodie taklide dayalı güldürü EYun parōidía παρῳδία zbir şarkıya nazire olarak söylenen gülünç şarkı EYun para+1 ōidḗ ᾠδή zşarkı

parola

Fr parole söz << Lat parabola simge, mesel, vecize, anlamlı söz EYun parabolḗ παραβολή zkarşılaştırma, kıyas, vecize EYun parabállō παραβάλλω z1. yana atmak, 2. yanyana koymak, karşılaştırmak EYun para+1 bállō, bol- βάλλω, βολ- zatmak

parpulla|mak

TTü parpul kuduz, çırpınma +lA- ?

pars

<< ETü bars bir vahşi kedi, panthera pardus ≈ Fa pārs پارس za.a.

parsa

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
berk oruŋa [zor duruma] kirdi yā pārsā [dilenci] boldı [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
χuddāmleri [hizmetçileri] pārsā-i Muhammedīye çıkup akçe devşirmeğe başladı [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
pārse: Dilencilik ve gedāyī maˁnāsındadır. Çengi, meddāh ve hengāmecilerin meclis halkından düşürdükleri akçeye pārse tabiri bu iˁtibārladır.

Fa pārsa/pārsā پارسه zdilencilik, dervişlik

Benzer sözcükler: parsa toplamak


21.07.2015
parsel

Fr parcel parçacık, porsiyon << OLat particellum [küç. küç.] a.a. Lat pars, part- pay, kısım

parşömen

Fr parchemin inceltilmiş sığır veya koyun derisinden yapılmış kâğıt << Lat (charta) pergamena a.a. öz Pergamum Küçük Asya'da bir kent, Bergama

part-time

İng part-time kısmi mesai § İng part pay, kısım (Lat pars, part- a.a. ) İng time zaman

partal

≈ Fa partal پرتل zbohça, yolculukta taşınan yük Hind

partenogenez

Fr parthénogénèse bakire doğum, döllemesiz üreme § EYun parthénos παρθένος zbakire EYun génesis γένεσις zdoğum EYun gígnomai, gen- γίγνομαι zdoğmak veya doğurmak +sis