pasifizm

pasaj

Fransızca passage "geçit, geçiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca passer "geçmek" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir.

pasaklı

Türkiye Türkçesi pas sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

pasaport

İtalyanca passaporto "liman geçiş belgesi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca passa "geç! (emir), geçiş" ve İtalyanca porto "liman" sözcüklerinin bileşiğidir.

pasif

Fransızca passif "edilgen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince passivus "bir eyleme veya acıya maruz kalan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pati "katlanmak, tahammül etmek, acı çekmek, maruz kalmak" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ph₁-tó-s (*pe-tós) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peh₁- (*pē-) "acı ve sıkıntı çekmek, katlanmak" kökünden türetilmiştir.

Pasifik

Fransızca Pacifique "1. barışçıl, sakin, 2. Büyük Okyanus" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Latince Mare pacificum "barışçıl deniz" özel adından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1500 Magellan, Port. denizci.) Bu sözcük Latince pax, pac- "barış" sözcüğünden türetilmiştir.

pasifizm
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1959]
'Anti-Militarist' ve 'Pasifist' tutumu bakımından

Köken

Fransızca pacifisme "barışçılık, savaş karşıtlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince pacificus "barış-yapan, barışçı" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince pāx, pāc- "barış" (NOT: Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peh₂ḱ- (*pāḱ-) "sözleşme yapmak, antlaşmak" biçiminden evrilmiştir. ) ve Latince facere "yapmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için pakt, faktör maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

pasifist

Bu maddeye gönderenler

Pasifik


18.08.2017
pasiyans

Fransızca patience "1. sabır, 2. tek kişilik kâğıt oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince patientia "sabır, tahammül" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pati, pass- "katlanmak, tahammül etmek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir.

paskalya

Yunanca pasχália πασχάλια z "paskalya kutlamaları" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca pásχa πάσχα z "paskalya, İsa'nın çarmıha gerildikten sonra dirilişini kutlayan yortu" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Aramice/Süryanice pisḥā פסחא z veya İbranice psḥ kökünden gelen pesaḥ פֶּסַח z "1. esirgeme, bağışlama, 2. İsrailoğulları'nın Mısır'dan kurtulması ve bu olayı kutlayan bayram" sözcüğünden alıntıdır.

paso

İtalyanca passa "geç (emir)" veya İtalyanca passo "adım, geçiş, geçit" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca passare "geçmek" fiilinden türetilmiştir.

paspal

Yunanca paspáli πασπάλη z "ince un, pudra" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Panagiotides, Kamus-ı Rumi sf. 2:59) Yunanca sözcük Eski Yunanca paspálē πασπάλη z "ince öğütülmüş un" sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 1346)

paspartu

Fransızca passe-partout "1. genel geçer, her yere uyar, 2. maymuncuk anahtarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca passer "geçmek" ve Fransızca partout "her yerde" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Fransızca tout "tüm, her" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince totus "tüm" sözcüğünden evrilmiştir. )