pati

badi1

Arapça bṭṭ kökünden gelen baṭṭ بطّ z "ördek" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

pati
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
pate (İt[alyancadan]): Pençe.

Köken

çocuk dilinden türetilmiştir.

Ek açıklama

“Ayak, yürümek” anlamına gelen ve /pat/ sembolik sesiyle yapılan sözcükler birçok dilde birbirinden bağımsız olarak mevcuttur. Karş. Fransızca patte "hayvan ayağı, paça", Yeni Yunanca pátos "ayak tabanı", Eski Yunanca patéō "yürümek". Karş. pa.

Bu maddeye gönderenler

sallapati


10.12.2015