patiseri

pathos

İngilizce pathos "hüzün, keder duygusu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca páthos πάθος z "her türlü duygu, özellikle acı" sözcüğünden alıntıdır.

pati

çocuk dilinden türetilmiştir.

patik

Yunanca patíki πατίκι z "terlik, özellikle kadın terliği" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca ve Eski Yunanca pátéō πάτέω z "ayak basmak" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir.

patika

Bulgarca pǎteka пътека z "küçük yol, patika" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü (!) sf. 326) Bulgarca sözcük Bulgarca pǎt път z "yol" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Eski Slavca yazılı örneği bulunmayan *pent- "ayak basmak, yürümek" sözcüğünden evrilmiştir. Slavca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pent- biçiminden evrilmiştir.

patinaj

Fransızca patinage "kayma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca patiner "(buzda, karda) kaymak" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir.

patiseri
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Mithat, , 1900 yılından önce]
lakin patiseri namiyle hamurdan yapılmış şekerli şekersiz yağlı yağsız mekûlatın envaı

Köken

Fransızca pâtisserie "pastacı dükkânı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca pastaier "hamur işi yapan" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için pasta maddesine bakınız.


01.01.2011 den önce
patiska

Fransızca batiste "bir tür keten kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Bâtiste de Cambrai "Felemenkli kumaş imalatçısı (13. yy)" özel adından alıntıdır.

patla|mak

pat ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

patlangıç

Türkiye Türkçesi patla- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Uç ekiyle türetilmiştir.

patlıcan

Arapça bādincān بادنجان z "patlıcan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça aynı anlama gelen bādingān بادنگان z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe yazılı örneği bulunmayan *vaṭingana sözcüğünden alıntıdır.

patoloji