patla|mak

patik

Yun patíki πατίκι zterlik, özellikle kadın terliği Yun/EYun pátéō πάτέω zayak basmak +ik°

patika

Bul pǎteka пътека z [küç.] küçük yol, patika (Kaynak: Eren sf. 326)Bul pǎt път zyol << ESlav *pent- ayak basmak, yürümek << HAvr *pent- a.a.

patinaj

Fr patinage kayma Fr patiner (buzda, karda) kaymak +age

patiseri

Fr pâtisserie pastacı dükkânı EFr pastaier hamur işi yapan

patiska

Fr batiste bir tür keten kumaş öz Bâtiste de Cambrai Felemenkli kumaş imalatçısı (13. yy)

patla|mak

TTü: "infilak etmek" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
gözi patlamağa ve yüreği çatlamağa başladı TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
patlak körük, patlak davul, patlak mısır, patlak vermek TTü: patlayıcı madde [ Cumhuriyet - gazete, 1932]
barut ve patlayıcı maddeler imalinde

onom pat +lA-

 pat1

Benzer sözcükler: patlak, patlatmak, patlayıcı

Bu maddeye gönderenler: patlangıç


14.08.2015
patlangıç

TTü patla- +(g)Uç

patlıcan

Ar bādincān بادنجان zpatlıcan Fa bādingān بادنگان za.a. Sans *vaṭingana

patoloji
patoz

Fr batteuse [fem.] döven, dövücü Fr battre dövmek +os°

patriarkal

Fr patriarcal ataerkil Fr patriarque ata EYun patriárχēs πατριάρχης zaile veya aşiretin reisi, ata § EYun patḗr πατήρ zbaba, peder (<< HAvr *ph₂tḗr (*patḗr) a.a. ) EYun árχō άρχω zbaş olmak, yönetmek