paydos

pay

~? Fa pāy پاى zayak

payan

Fa pāyān ڀايان zson, limit Fa pāyidan, pāy- (ayakta) durmak, kalmak +ā(n) (≈ Ave pādayati a.a. Ave pād ayak )

payanda

Fa pāyande پاينده zduran şey, kalıcı, daim Fa pāyidan, pāy- پايدن, پاى zayakta durmak, kalmak +anda

payda

TTü pay +dA

paydaş

TTü pay +dAş

paydos

[ M. Viguier, Elémens de la langue turque, 1790]
Congé: paydos. Congédier: paydos etmek. yol vermek. [ Artin Hindoğlu, Hazine-i Lugat, 1838]
پايدوس paydos, پاي دوست pay dost: cessation de travail [ A. Fikri, Lugat-ı Garibe, 1889]
paydos: hitam-pezîr olmak, muvakkatan tatil etmek.

~? Yun fayitós φαγητός zyemek (ad) [mod. fayitó(n)] EYun phagō φαγώ zyemek (fiil)

 +faj

Not: Hindoğlu (1838) Fa pāy dōst "dur arkadaş!", Redhouse (1891) Yun φάγετος "feeding-time" [doğrusu φαγητός "yemek"] açıklamalarını verir. Makul olan ikincisidir. Kamus-ı Türki'nin verdiği (1901) Yun πάγω "tatil etmek" [?] yorumu yanlıştır.


29.08.2018
paye

Fa pāye پايه z [pp.] 1. adım, basamak, sütun ve heykel kaidesi, 2. (mec.) statü, rütbe Fa pāyidan, pāy- پاى z(ayakta) durmak +a

payet

Fr paillette [küç.] kumaş üzerine işlenen metal pul Fr paille ekin sapı, saman +et° << Lat palea a.a.

payidar

Fa pāydār/pāyidār پايدار zduran, kalıcı Fa pāyidan پايدن zdurmak, kalmak

payitaht

Fa pāy-i taχt پاء تاخت z«tahtın ayağı», saltanat makamı, başkent

payla|mak

Fa pāy +lA-