peştamal

peşkeş

Fa pēş-kaş پيش كش ztakdim edilen şey, büyüğe verilen hediye Fa pēş kaşīdan پيش كشيدن zöndelemek, takdim etmek § Fa pēş پيش zön Fa kaşīdan, kaş- كشيدن, كش zçekmek

peşkir

Fa pēşgīr پيشگير zönlük, hamamda kullanılan havlu § Fa pēş پيش zön Fa gīr گير ztutan (Fa giriftan, gīr- گرفتن ztutmak )

peşmelba

Fr pêche Melba bir tür şeftalili dondurma § Fr pêche şeftali (<< Lat persica Fars elması, şeftali öz Persa Fars, İran ) öz Nellie Melba Avustralyalı opera sanatçısı (1861-1931)

peşmerge

Kürd pêşmerge öncü fedai, 1961'den sonra Barzani savaşçılarına verilen ad § Kürd pêş ön, önde, önce, öncü Kürd merge fedai, bir dava için ölüme giden (<? Fa marg مرگ zölüm )

peşrev

Fa pīşrav پيشرو zönde giden, öncü § Fa pīş/pēş پيش zön Fa rav رو zgiden, yürüyen

peştamal

"havlu" [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
pesctemál: telo [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
peştamal: Farsī puştmāl'den galat ki arka silecek demekdir. 1. Büyük havlu, hamam havlusu. 2. Hamamda veya iş işlerken bele bağlanan futa.

~? Fa puştmāl پشت مال zarka silecek § Fa puşt پشت zarka, göt Fa māl مال zsilen

 puşt, mala

Not: Fa puşt "arka", pīş/peş پيش‎ "ön" demektir. Türkçe "ön havlusu, önlük" anlamına gelen sözcüğün evrimi muammadır. Meninski I.829 ve Vefik Paşa 784 pīştemal پيشتمال yazımını önerirler; ancak Farsça veya Türkçe anlamı olmayan temal ögesini açıklamazlar. Kamus-ı Türki paradoksu kaydetmekle yetinir.

Benzer sözcükler: peştemaliye


07.04.2019
pet1

İng PET [abb.] İng polyethylene terephthalate bir tür şeffaf plastik

pet2

İng pet 1. sevgili, şımartılan yaratık, 2. evde beslenen hayvan Kelt

petal

Fr pétale çiçeğin yaprağa benzer bölümü EYun pétalon πέταλον zyaprak, varak EYun pétomai πέτομαι zuçmak

petek

≈ Erm petag փեթակ zbir tür sepet, arı kovanı OFa *petāk sepet ≈ Sans peṭaka पेटक zküçük sepet

petka

~? Maked petka петка zbeş, beşli << ESlav pęt beş << HAvr *penkʷe a.a.