pek

pedofil

Fr pédophile İng paedophile çocuklara cinsel ilgi duyan kimse, sübyancı

peh peh

<<? TTü bak bak! beğenme ünlemi

pehlivan

Fa pahlavān پهلوان zbahadır, yiğit, savaşçı << OFa pahlavīk MÖ 3. yy'da İran'ı istila eden ve 450 yıl egemen olan Doğu İran kavmine mensup kişi, Part ≈ Sogd pahlawānī a.a. ≈ EFa parθava- a.a.

pejmürde

Fa pijmurde پژمرده z [pp.] solmuş, buruşuk, hırpalanmış Fa pijmurdan پژمردن zsolmak, eskimek +a <? Fa pij پژ zburuşuk, eski

pejoratif

Fr péjoratif İng pejorative kötüleyici, aşağılayıcı Lat peiorare [den.] kötülemek, aşağılamak +(t)iv° Lat peior [kıy.] daha kötü, beter << ALat *ped-ios

pek

ETü: [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
bek katıġ kértgünçlük [muhkem katı iman] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
pek [1. katı, sert, 2. çok, oldukça] TTü: peklik "kabızlık" [ Vakit - gazete, 1933]
Kokain ... erkeklik hissine dokunur, peklik verir, idrar etmekte zorluk olur.

<< ETü bek sert, sağlam, katı, korunaklı

Benzer sözcükler: gözüpek, pek pek, peklik

Bu maddeye gönderenler: bekçi, bekle- (beklenti), berk1 (berkit-), peki, pekiş-


15.02.2020
peki

<< TTü pek iyi

pekinua

Fr pékinois bir köpek cinsi öz Pékin Çin'de bir kent Çin Beijing 北京 z«Kuzey Başkenti», a.a.

pekiş|mek

TTü pek sağlam, metin

pekmez

<< ETü-O bekmes koyultulmuş üzüm şurubu

peksimet

Yun paksamáti(on) παξαμάτιον z [küç.] iki kez pişmiş asker ekmeği, bisküvi << OYun paksamâs παξαμᾶς za.a. +ion